Aktualności

2013-11-29 Pożyczki z CISTORem

Stowarzyszenie CISTOR zakończyło realizację projektu „Fundusz Pożyczkowy ES”. Jaki jest efekt tego przedsięwzięcia? Powstała i została sprawdzona w praktyce procedura udzielania pożyczek i pożyczek z poręczeniem podmiotom ekonomii społecznej, czyli m.in. stowarzyszeniom, fundacjom i klubom sportowym.   

Projekt koncentrował się na stworzeniu możliwości korzystania przez podmioty ekonomii społecznej ze zwrotnego finansowania zewnętrznego. W rezultacie powstały procedury gotowe do wdrożenia przez zainteresowane instytucje planujące udzielanie pożyczek dla PES (np. fundusze pożyczkowe, poręczeniowe, banki, jednostki samorządu terytorialnego). Współpracujący z CISTORem w realizacji projektu Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy włączył pożyczki dla ekonomii społecznej do swojej bieżącej oferty.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o projekcie (kliknij tutaj >>>), jak i z publikacją podsumowującą, w której znaleźć można m.in. dokumenty, opis procedury oraz poradniki skierowane do podmiotów ubiegających się o pożyczki i zainteresowanych ich udzielaniem (publikacja >>>).