Aktualności

2020-03-13 Pożegnanie Andrzeja Warota

Dzisiaj, podczas uroczystości pogrzebowych w Toruniu, pożegnaliśmy Andrzeja Warota, prezesa Toruńskiego Stowarzyszenia "Współpraca", organizacji członkowskiej i założycielskiej Federacji.

Śp. Andrzej Warot od kilkudziesięciu lat działał z dużym zaangażowaniem na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym z zaburzeniami psychicznymi, szczególnie osobom pochodzącym z rodzin niezamożnych i patologicznych. Prowadził Stowarzyszenie „Współpraca”, jak też był przez wiele lat prezesem Związku Stowarzyszeń Rodzin i Opiekunów Osób Chorych Psychicznie Pol-Familia. Stowarzyszenie Współpraca od 2007 roku prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi i innymi niepełnosprawnościami oraz świetlicę socjo-psychoterapeutyczną. Oprócz działalności na rzecz osób z niepełnosprawnościami przez wiele lat aktywnie uczestniczył w licznych dziedzinach życia społeczno-kulturalnego w Toruniu. Był członkiem Towarzystwa Miłośników Torunia, członkiem Cechu Rzemiosł Różnych, członkiem Towarzystwa Bibliofilów im. Joachima Lelewela oraz Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana", członkiem zarządu i współzałożycielem Izby Przemysłowo-Handlowej, a także pełnił funkcję ławnika w Sądzie Okręgowym Wydział Karny w Toruniu. Aktywnie zaangażował się w powstanie Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych – organizacja, którą prowadził jest jedną z 9 organizacji-założycieli Federacji.


     Rodzinie, Bliskim i Społeczności Stowarzyszenia „Współpraca” składamy wyrazy serdecznego współczucia.

     Zarząd i Członkowie Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych