Aktualności

2015-07-31 Poważne rozmowy mimo wakacji

W Toruniu realizowana jest kolejna inicjatywa poświęcona wspólnemu przygotowaniu przez miejską administrację i organizacje pozarządowe rocznego programu współpracy. Spotkanie poświęcone opracowaniu programu, mimo okresu wakacyjnego, zgromadziło ponad 80 osób.

Popołudniowym spotkaniem, 30 lipca br. rozpoczął się proces konsultacji Programu współpracy miasta Torunia z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok. Formuła spotkania została zaplanowana w konwencji World Cafe polegającej na dyskusji przy kawiarnianych stolikach w grupach tematycznych na określony temat w ściśle wyznaczonym czasie. Po upłynięciu czasu uczestnicy przechodzą do kolejnego stolika, gdzie omawiane jest kolejne zagadnienie. Dlaczego zdecydowano się na taką formę? Ponieważ pierwsze spotkanie poświęcone przyszłorocznemu programowi współpracy miało pozwolić zebrać pomysły i oczekiwania.

Organizator spotkania – Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia zaprosiła toruńskie organizacje do kawiarni „Struna światła” w Dworze Artusa na toruńskiej Starówce. Organizacje odpowiedziały na zaproszenie bardzo licznie – przybyło ponad 80 osób, które dyskutowały wokół siedmiu zagadnień: 1* Rodzina, zdrowie, polityka społeczna, niepełnosprawność, 2* Kultura, 3* Sport, turystyka, rekreacja, środowisko, 4* Seniorzy, 5* Wolontariat, 6* Inkubator dla ngo i polityka lokalowa, 7* Konkurs na wkłady własne. W trakcie spotkania zdecydowano o otwarciu kolejnego stolika dyskusyjnego: 8* Ochrona dziedzictwa lokalnego (zabytki, lokalne tradycje, dawne elementy życia kulturalnego i społecznego Torunia).

Spotkanie konsultacyjne realizowane jest jako pierwszy etap procesu przygotowania programu współpracy. Co będzie dalej z zebranymi na spotkaniu pomysłami? Grupa robocza w Radzie Działalności Pożytku Publicznego uporządkuje i przeanalizuje zgłoszone propozycje, zaprezentuje wypracowane pomysły Prezydentowi Torunia, który skieruje wypracowany projekt do konsultacji z organizacjami.

W toruńskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego jest czworo przedstawicieli organizacji członkowskich Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, a inicjatywa Rady dot. przygotowania programu współpracy nawiązuje do działań Federacji na rzecz partycypacyjnego przygotowania programu współpracy województwa z NGO (szerzej na ten temat pisaliśmy tutaj >>>).

Zachęcamy do zapoznania się z obszerną dokumentacją fotograficzną z wczorajszego spotkania >>>
Zdjęcia w tekście by Łukasz Broniszewski.