Aktualności

2018-04-06 Podsumowanie aktywności wojewódzkiej RDPP za 2017 rok
Photo by Mike Jones, freeimages.com

Podobnie jak w roku ubiegłym, także teraz wojewódzka Rada Działalności Pożytku Publicznego przygotowała podsumowanie swojej aktywności za minione 12 miesięcy. Podsumowanie wskazuje te działania Rady, które zostały zakończone w 2017 roku, ale również wylicza zagadnienia nad którymi Rada pracować będzie w 2018 roku.

Obecna kadencja RDPP jest trzyletnia (2016-2018), dlatego wiele z podjętych przez Radę tematów nie jest jeszcze ukończone, jednak wśród tych zakończonych w drugim roku działalności warto wskazać m.in. usprawnienia w konkursach ofert dla organizacji pozarządowych, weryfikację potrzeb kujawsko-pomorskich organizacji w zakresie współpracy z samorządem województwa oraz dwa badania związane z udziałem organizacji pozarządowych w planowaniu i wykorzystaniu środków unijnych przeznaczonych dla naszego regionu.

Przypomnijmy, że Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym w zakresie współpracy samorządu województwa z trzecim sektorem – w skład Rady wchodzą przedstawiciele Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Sejmiku Województwa, Urzędu Marszałkowskiego oraz III sektora (reprezentanci NGO wybierani są spośród delegatów Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego). Obecna, trzecia kadencja Rady jest pierwszą, w której uczestniczą reprezentanci Federacji.

Podsumowanie za 2017 rok dostępne jest tutaj >>, a podsumowanie za rok 2016 można przeczytać tutaj >>.