Aktualności

2015-08-18 Podręcznik o realizacji RLKS

Do konsultacji społecznych trafiają różne dokumenty, ale dużą rzadkością jest możliwość konsultowania podręcznika. Najwyraźniej konsultacje te powodują obawy i są wyzwaniem dla organizatora, Urzędu Marszałkowskiego, który na zgłaszanie uwag do publikacji przewidział… tylko 6 dni.

O „rozwoju lokalnym kierowanym przez społeczność” (RLKS) w województwie kujawsko-pomorskim słyszał już chyba każdy. W materiałach informacyjnych, na stronach internetowych, spotkaniach i konferencjach do znudzenia powtarzana jest informacja, że „rozwój lokalny kierowany przez społeczność stanowi jeden z nowych instrumentów realizacji podejścia terytorialnego w polityce rozwoju, który został zaproponowany przez Komisję Europejską na nowy okres finansowy 2014-2020.” Co jednak znacznie ważniejsze, idea RLKS zakłada, że to obywatele diagnozują, planują i realizują działania na rzecz swojej społeczności – rozwój jest więc stymulowany przez obywateli, w sposób oddolny. A wszystko odbywa się w oparciu o oddolnie wypracowaną strategię (Lokalną Strategię Rozwoju – LSR).

Działania informacyjne i promocyjne dotyczące RLKS w województwie, w tym powstawania LGD, i to zwłaszcza w miastach, znacznie przyspieszyły. Urząd Marszałkowski zakończył właśnie nabór ofert na prowadzenie 23 warsztatów animacyjnych i promocyjnych w 7 miastach regionu. Dziś spotyka się Komitet Monitorujący RPO WK-P, który przyjmie kryteria wyboru projektów skierowanych na powstanie strategii (LSR) i LGD w miastach. Konkurs w tym zakresie ma być ogłoszony jeszcze w sierpniu. W poszczególnych miastach, z inicjatywy organizacji pozarządowych i samorządów odbywają się pierwsze spotkania poświęcone RLKS (czytaj więcej >>>).

Proces realizacji RLKS ma wzmocnić podręcznik, którego konsultacje trwają od 14 do 20 sierpnia br. Mimo krótkiego terminu zachęcamy do konsultacji, a przede wszystkim z tekstem podręcznika, który zbiera dotychczasową wiedzę o RLKS, możliwościach działań, tworzeniu LGD itp. Całość to 35 stron.  Podręcznik dostępny jest tutaj >>>