Aktualności

2021-09-24 Po Walnym Zebraniu Federacji 2021

Tegoroczne Walne Zebranie Członków Federacji odbyło się w czwartek, 23 września w Toruniu. Przyjęliśmy sprawozdanie z działalności Federacji za ubiegły rok, jak też dyskutowaliśmy o planach na IV kwartał 2021 i przyszły rok. 

Nasze sprawozdanie merytoryczne z aktywności w 2020 roku wskazuje, które z celów statutowych Federacja realizowała w minionym roku, głównie zajmując się tworzeniem warunków do wymiany zarówno doświadczeń jak i zasobów między organizacjami, prowadzeniem prac na rzecz regulacji prawnych istotnych dla środowiska organizacji pozarządowych, inicjowaniem i wdrażaniem działań na rzecz budowania rzetelnego wizerunku organizacji pozarządowych, upowszechnianiem wiedzy o III sektorze, organizacją i prowadzeniem szkoleń, poradnictwa, informacji dla organizacji i pracą w grupach tematycznych. Działania te realizowane były w oparciu o środki własne, jak też w ramach projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych, w tym „
Planowanie z mieszkańcami”, „Organizacje stanowią prawo”, „Monitoring prawa do sądu”, „Partnerstwo dla wolontariatu” oraz „Silniejsi członkowie, silniejsza reprezentacja”. Z naszym sprawozdaniem za 2020 rok można zapoznać się tutaj >>.

Walne Zebranie poświęciliśmy także planom na najbliższe miesiące, w tym przywróceniu realizacji kilku działań po długiej przerwie związanej z obostrzeniami dotyczącymi zapobieganiu pandemii koronawirusa. Kilka z naszych aktywności zaplanowanych na ten rok musieliśmy wstrzymać lub bardzo poważnie ograniczyć. Doroczne spotkanie sprawozdawcze zakończyliśmy wspólną kolacją. A następnego dnia spotkaliśmy się znowu... na śniadaniu pozarządowym.

Obecnie Federacja liczy 35 organizacji członkowskich. Zasady przystąpienia do Federacji
opisane są tutaj >>.