Aktualności

2017-02-28 Po konsultacjach modelu wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną (podsumowanie)
Photo by peter hellebrand, freeimages.com

Spotkania konsultacyjne w pięciu miastach województwa zgromadziły 75 uczestników. Uwagi od nich zebrane oraz propozycje zgłoszone przez serwis stacja-konsultacja.pl pozwoliły na wprowadzenie wielu ulepszeń i uszczegółowień w modelu wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną, który już niebawem będzie gotowy.

O modelu przygotowywanym przez cztery NGO z województwa pisaliśmy kilkakrotnie (tutaj >>>). Wspólne przedsięwzięcie Fundacji Arkadia, Fundacji Daj Szansę, Stowarzyszenia Subicere i Federacji dotyczy wypracowania środowiskowego modelu wspierania osób z  niepełnosprawnością intelektualną. Organizacje powołały 30-osobowy zespół, w którego aktywność zaangażowali się przedstawiciele powiatowych i gminnych samorządów, szkół, warsztatów terapii zajęciowej, zakładów aktywności zawodowej, organizacji działających środowiskowo oraz rodzice i opiekunowie osób z niepełnosprawnością. Ważnym uzupełnieniem prac zespołu były konsultacje społeczne modelu.

Na pięciu spotkaniach konsultacyjnych zrealizowanych przez Federację w pięciu miastach regionu (Bydgoszcz, Radziejów, Sępólno Krajeńskie, Toruń, Wąbrzeźno) model został zaprezentowany i omówiony, a następnie przedyskutowany z uczestnikami. Równolegle trwały konsultacje przez serwis stacja-konsultacja.pl. Każdy z uczestników konsultacji mógł model ocenić, skrytykować, zaproponować rozwiązania i wpłynąć na jego ostateczny kształt. W konsultacjach wzięło udział 75 osób, które zgłosiły 85 uwag i propozycji. Nad postulatami uczestników pracował następnie zespół, który model przygotował. W efekcie konsultacji model został przeredagowany, w wielu kwestiach doprecyzowany, rozwinięty lub zmieniony. Ostateczna wersja modelu gotowa będzie na początku kwietnia br., a my zamieszczamy poniżej "Raport z konsultacji", którego główną część stanowi zestawienie uwag i propozycji do modelu wraz z informacją o ich uwzględnieniu przez Zespół Ekspercki.

Raport z konsultacji projektu modelu środowiskowego wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną (plik .pdf) >>>
Raport z konsultacji projektu modelu środowiskowego z załącznikami (archiwum .rar) >>>

Dziękujemy Wszystkim Uczestnikom konsultacji za poświęcony czas i liczne, ciekawe i bardzo potrzebne uwagi i propozycje do modelu!

Konsultacje zostały zrealizowane w ramach projektu „Lokalne zasoby, środowiskowe wsparcie", finansowanego ze środków Unii Europejskiej w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 4.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój).