Aktualności

2021-01-11 Planujemy z mieszkańcami - wyniki dodatkowej rekrutacji

Do uczestników naszego przedsięwzięcia grantowego "Planowanie z mieszkańcami" dołączyły trzy kolejne gminy: Iława, Łukta i Pasłęk. To wynik III rundy rekrutacji, którą przeprowadziliśmy w listopadzie i grudniu 2020 roku. Wynik rekrutacji oznacza, że w projekcie uczestniczy 29 gmin.

Przypomnijmy, że projekt „Planowanie z mieszkańcami” to przedsięwzięcie, w którym gminy przy wsparciu Federacji przygotowują indywidualne pomysły prowadzenia konsultacji społecznych w obszarze planowania przestrzennego, dzięki którym konsultują z mieszkańcami stworzenie lub zmianę planów miejscowych lub studiów zagospodarowania gminy. A na realizację tych działań otrzymują od nas wsparcie finansowe w formie grantów na konsultacje [więcej o projekcie >>].

Działania projektu rozpoczęły się w 2019 roku - uczestniczy w nich 26 gmin z województwa kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego. W dwóch wcześniejszych procesach rekrutacji wyłoniliśmy do udziału łącznie 32 gminy, ale część z nich zrezygnowała z uczestnictwa (m.in. z uwagi na trudności w realizacji konsultacji w trakcie obowiązywania ograniczeń związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19). Dlatego w IV kwartale 2020 roku postanowiliśmy zwiększyć liczbę uczestników i przeprowadziliśmy dodatkową rekrutację do udziału w projekcie. W wyniku tych działań grupa uczestników zwiększa się o trzy kolejne gminy, które zdecydowały się na prowadzenie ciekawych i rozbudowanych konsultacji społecznych: Iława (gmina wiejska), Łukta (gmina wiejska) i Pasłęk (gmina miejsko-wiejska). Wszystkie trzy gminy z województwa warmińsko-mazurskiego.

Lista wszystkich gmin-uczestników projektu "Planowanie z mieszkańcami" >>>

Uczestnicy projektu (na mapce):