Aktualności

2022-06-29 Planowanie z mieszkańcami - publikacja na podsumowanie

Przez ponad trzy lata współpracowaliśmy z blisko trzydziestoma gminami pomagając przygotować i przeprowadzić konsultacje społeczne w stosunkowo trudnym do konsultowania obszarze - w planowaniu przestrzennym. Ponieważ projekt Planowanie z mieszkańcami, który służył realizacji tych aktywności dobiega końca, przygotowaliśmy publikację, w której dzielimy się doświadczeniami z przeprowadzonych działań.

Od stycznia 2019 do czerwca 2022 pomogliśmy przygotować i przeprowadzić 30 procesów konsultacji społecznych dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz dla studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Współpracując z gminami z województwa kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego pomogliśmy przygotować plan konsultacji, a potem przekazaliśmy środki na jego realizację (śr. 28 tys. zł). Każdy z procesów konsultacji został zaplanowany i szczegółowo opisany w tzw. indywidualnym planie konsultacji, a my na bieżąco odwiedzaliśmy gminy, doradzaliśmy w działaniach, wspólnie wyciągaliśmy wnioski. Konsultacje realizowały zarówno niewielkie gminy wiejskie i gminy miejsko-wiejskie, ale także gminy miejskie liczące od kilkudziesięciu do blisko stu tysięcy mieszkańców. 

Publikacja, którą przygotowaliśmy na zakończenie projektu - "Planowanie z mieszkańcami. Jak przeprowadzić dobre konsultacje społeczne" - zbiera doświadczenia z realizacji różnych aktywności partycypacyjnych, zawiera trochę wskazówek i przykładów, które pomogą przy organizowaniu i przeprowadzeniu konsultacji. Opisaliśmy dobry i efektywny (ale nieskomplikowany!) proces konsultacji, jego najważniejsze cechy i etapy, w tym rolę zespołu ds. konsultacji, zebraliśmy przykłady dobrych praktyk zastosowania technik konsultacji, w tym narzędzi internetowych i dodaliśmy sporo zdjęć z aktywności podejmowanych przez gminy.

Do pobrania: "Planowanie z mieszkańcami. Jak przeprowadzić dobre konsultacje społeczne"