Aktualności

2019-09-17 Piętnaście lat zatrudnienia socjalnego w CISTOR
photo by cistorsps.pl

Działające w Toruniu Centrum Integracji Społecznej CISTOR świętuje w tym miesiącu 15-lecie aktywności. Podmiotem prowadzącym Centrum jest Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne CISTOR, organizacja członkowska Federacji.

Początkowo Centrum Integracji Społecznej CISTOR funkcjonowało w formie gospodarstwa pomocniczego Urzędu Miasta Torunia, a od 2010 roku prowadzone jest przez Stowarzyszenie. W obu formach prawnych CISTOR zrealizował szereg programów, w których objęto wsparciem ponad 1900 osób z różnymi problemami życiowymi. CISTOR zrealizował wiele projektów, w tym zwłaszcza ze środków UE rozwijając ideę zatrudnienia socjalnego. Projekty te dotyczą głównie aktywizacji zawodowej i społecznej. Wśród licznych doświadczeń CISTOR posiada także prowadzenie Centrum Ekonomii Społecznej (2009-2011), jak i Ośrodka Wspierania Spółdzielczości Socjalnej (2009). W latach 2009-2011 prowadził i  realizował Programy Aktywności Lokalnej w Toruniu i okolicznych gminach na zlecenie ośrodków pomocy społecznej. Za swą działalność CISTOR otrzymał szereg nagród, w tym nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Stalowy Anioł” (2011) oraz wyróżnienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Dobra praktyka aktywnych form pomocy” (2011).

Dzisiaj, 17 września br. CISTOR świętował swój jubileusz w trakcie konferencji poświęconej 15-leciu ustawy o zatrudnieniu socjalnym. W liście gratulacyjnym przekazanym na ręce prezes Stowarzyszenia napisaliśmy m.in. „życzymy, aby najbliższe lata pozwoliły Pani oraz Wszystkim zaangażowanym w aktywność Centrum Integracji Społecznej, na rozwijanie dotychczasowych działań, jak i na osiąganie ambitnych celów i wyzwań, których nigdy nie boicie się podejmować”.