Aktualności

2016-01-05 Pierwsze spotkanie kujawsko-pomorskich NGO w 2016 roku

Zapraszamy na pierwsze w 2016 roku spotkanie kujawsko-pomorskich organizacji pozarządowych. Będzie się działo! Porozmawiamy o ważnych i ciekawych wyzwaniach dla NGO w 2016 roku, jak też wręczymy wyróżnienia laureatom III edycji certyfikacji „Organizacja sprawdzona”.

Spotkanie zaplanowaliśmy na 14 stycznia 2016 roku, od godz. 11ej do 15ej w Toruniu w Urzędzie Marszałkowskim. W gronie organizacji pozarządowych porozmawiamy m.in. o aktualnych konkursach o środki UE w województwie, o zmianach w prawie dotyczącym NGO, o udziale organizacji w miejskich LGD, jak i o pomyśle „certyfikacja samorządów przez organizacje”. Drugi ważny element spotkania to ogłoszenie wyników i wręczenie statuetek stowarzyszeniom i fundacjom, które zostały wyróżnione w III edycji certyfikacji „Organizacja sprawdzona” spośród 40 organizacji, które przystąpiły do procesu certyfikacji.

Obok części wspólnej (konferencyjnej) zaplanowaliśmy także spotkania w grupach tematycznych (do wyboru przez uczestników spotkania): (1) Jak certyfikować… samorządy?, (2) Środki UE dla organizacji pozarządowych w województwie kujawsko-pomorskim, (3) Zmiany w prawie dotyczącym organizacji pozarządowych, (4) Co i jak wyszło z tworzenia LGD w miastach regionu.
Program spotkania dostępny jest tutaj >>>

Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie karty zgłoszeniowej do 12 stycznia 2016 roku na adres federacja@federacja-ngo.pl lub faksem (56 652 23 56).

Karta zgłoszeniowa: wersja edytowalna >>> lub wersja .pdf >>>
 


Tegoroczna edycja certyfikacji została dofinansowana ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.