Aktualności

2022-03-18 Pieniądze na działania społeczne - mini-granty i bony

W czasie gdy tak wiele i wielu z Was podejmuje działania społeczne na rzecz Ukrainy i my dorzucamy swoją cegiełkę - zapraszamy do składania zgłoszeń w konkursie mini-grantów na przeprowadzenie inicjatyw oraz bonów na wsparcie edukacyjne wolontariuszy. Przyznamy co najmniej 10 grantów i co najmniej 8 bonów. Nabór zgłoszeń trwa od 18 marca do 04 kwietnia br.

Dla wolontariuszy mamy dwa przedsięwzięcia, które organizujemy w formie konkursów. Jednym są mini-granty, którymi dofinansujemy pomysły wolontariuszy polegające na przeprowadzeniu inicjatyw na rzecz lokalnych społeczności. Drugim są bony edukacyjne, które służą sfinansowaniu przedsięwzięcia edukacyjnego dla wolontariusza. Uczestnikami konkursów mogą być wolontariuszki i wolontariusze działający indywidualnie lub zespołowo. A każdy mini-grant i bon mają wartość do 1 tys. zł.

W każdym konkursie konieczne jest złożenie zgłoszenia (wniosku) z uzasadnieniem i opisem pomysłu. Wnioski są nieskomplikowane, a dla wszystkich którzy mieliby z nimi trudności oferujemy pomoc w ich wypełnieniu (wystarczy do nas napisać: granty@federacja-ngo.pl lub zadzwonić: 56 652 23 56, aby uzyskać wyjaśnienia lub umówić się na konsultację).

Konkurs organizujemy we współpracy z Biurem Programu Korpus Solidarności Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie.

Rozstrzygnięcia konkursu dokona 7-osobowa Komisja Grantowa, którą powołaliśmy w Federacji. Wyniki ogłosimy do 10 kwietnia br., a już od 11 kwietnia można planować działania, które zostaną sfinansowane z grantu lub z bonu. Szczegóły konkursu, a także zasady oceny aplikacji i późniejszego rozliczenia mini-grantów i bonów opisaliśmy w regulaminach, które zamieszczamy poniżej.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

I. Konkurs "Mini-granty na inicjatywy wolontariackie Korpusu Solidarności"
Regulamin konkursu wraz ze wzorem umowy grantowej (wersja .pdf) >>
Formularz zgłoszenia (wersja .pdf) >>
Formularz zgłoszenia (wersja .docx edytowalna) >>

II. Konkurs "Bony edukacyjne dla wolontariuszy Korpusu Solidarności"
Regulamin konkursu wraz ze wzorem umowy na realizację bonu edukacyjnego (wersja .pdf) >>
Formularz zgłoszenia (wersja .pdf) >>
Formularz zgłoszenia (wersja .docx edytowalna) >>
 

Szkolenia: Wolontariusze o pieniądzach nie rozmawiają? Czyli jak finansować pomysły aktywistów

W trakcie trwania konkursów organizujemy dwa spotkania (szkolenia) poświęcone tworzeniu projektów wolontariackich i weryfikacji poprawności organizacji wolontariatu w organizacjach i instytucjach
. Udział w spotkaniu pozwoli m.in. na przygotowanie poprawnej i ciekawej aplikacji... w naszych konkursach. Program szkolenia >>

Rekrutujemy uczestników do dwóch grup szkoleniowych:

pierwsza – 29 marca br. (wtorek) w Bydgoszczy w godz. 09:30-16:15,
druga – 31 marca br. (czwartek) w Toruniu w godz. 09:30-16:15.

Rekrutacja odbywa się przez formularz w którym można wybrać termin szkolenia. Udział w szkoleniach jest bezpłatny. Zapraszamy!
Link do formularza zgłoszeniowego >>
 Uwaga! Uczestnicy szkoleń i konkursu, oprócz złożenia aplikacji lub zapisania się na szkolenie, zobowiązani są także stworzyć konto w 
Systemie Obsługi Wolontariatu (SOW). Założenie konta jest proste i będzie także przydatne przy korzystaniu z innych elementów naszej oferty dla wolontariuszy.