Aktualności

2012-08-21 Pięć dni to za mało? Ależ skąd!

Niedopracowany dokument? Skąd, to przecież wskazanie założeń. Pięć dni na konsultacje społeczne? Wystarczy, bo to tylko pierwszy etap konsultacji – takie informacje uzyskała Federacja z Urzędu Marszałkowskiego w odpowiedzi na list, w którym domagała się poważniejszego traktowania uczestników konsultacji dokumentów dotyczących wydatkowania unijnych środków w 2013 roku.

Przypomnijmy, że Federacja skierowała list do dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Marszałkowskiego, w którym skrytykowała ekspresowy (pięć dni) sposób konsultowania tzw. pierwszych projektów planów działań dla priorytetów PO KL w województwie kujawsko-pomorskim. Zdaniem Zarządu Federacji był to powód bardzo niskiego zaangażowania w konsultacje podmiotów z województwa – tylko siedem organizacji i instytucji z regionu wzięło udział  w konsultacjach.

W liście do Urzędu napisaliśmy m.in. „utrudnieniem w procedurze dyskusji nad Planami działania było zaproponowanie do konsultacji projektów Planów działań bez uzasadnienia dla zaproponowanych w nich rozwiązań”. Wskazaliśmy także, że „przyjęcie tak krótkich ram czasowych dla konsultacji dokumentów na podstawie których wydatkowane zostanie kilkadziesiąt milionów złotych na wsparcie setek mieszkańców województwa, sugeruje, że znaczenie tych dokumentów jest małe, a głos instytucji i organizacji regionu ma znaczenie drugorzędne. Jednak dla planowania wydatkowania w regionie środków Europejskiego Funduszu Społecznego w 2013 roku nie ma ważniejszych dokumentów niż plany działania dla poszczególnych priorytetów.

Jak odpowiedział Urząd? „Odnosząc się do Państwa uwag dotyczących zarówno kształtu dokumentu poddanego konsultacjom, jak i krótkiego terminu w jakim zostały one zorganizowane, pragnę zauważyć, iż celem tak przygotowywanych dokumentów było wskazanie proponowanych kierunków wsparcia i przedstawienie założeń przyjętych przez IP. Należy podkreślić, iż zakończony został jedynie pierwszy etap konsultacji, w ramach którego przeanalizowane zostały wszystkie zgłoszone uwagi, także te które wpłynęły po wyznaczonym terminie.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią listu Federacji oraz z pełnym tekstem odpowiedzi Urzędu Marszałkowskiego.