Aktualności

2021-08-12 Petycja o konkurs na wsparcie NGO w regionie

Organizacje przygotowały i podpisują petycję o wsparcie finansowe dla stowarzyszeń i fundacji w naszym regionie. Postulowany konkurs ze środków województwa ma pomóc NGO, które borykają się z problemami w działalności w efekcie pandemii COVID-19. Adresatem listu jest Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. To jedna z inicjatyw osób skupionych w Forum Dobrego Prawa prowadzonego przez Federację.

Autorki i autorzy petycji powołują się na tegoroczne badania Klon/Jawor, z których wynika, że 65% organizacji ocenia, że pandemia pogorszyła ich sytuację, a 41% organizacji zawiesiło większość działań sprzed pandemii. Jednocześnie wskazują, że wsparcie publiczne na przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19 zostało skierowane na pomoc przedsiębiorcom, instytucjom pomocy społecznej i wybranym grupom potrzebujących, z których część jest także odbiorcami działań NGO. Nie ma jednak narzędzi, które pomogłyby organizacjom w pokonaniu skutków pandemii. Jak wskazano w petycji „mimo wcześniejszych zapowiedzi Pana Marszałka, Samorząd Województwa nie zapewnił bezpośredniego wsparcia finansowego organizacjom pozarządowym.”

Dlatego w liście znalazł się postulat przeprowadzenia konkursu dla organizacji pozarządowych, który służyć będzie bezpośredniemu wsparciu NGO w zakresie rozwoju instytucjonalnego. „Powinny być to mikrogranty rozliczane ryczałtowo w wysokości od 5 000 zł do 15 000 zł dla aplikujących organizacji. Dzięki tym grantom w 2022 roku będą mogły one wzmocnić niezbędne zaplecze do skutecznego funkcjonowania” – podsumowano w petycji. Jakie działania powinny być finansowane z grantów? „Opłacenie czynszów, remontów i bieżących kosztów działalności (księgowość, marketing), szkolenia zespołu, tworzenie dokumentów strategicznych (np. strategia fundraisingowa), zakup sprzętu i środków trwałych”, „finansowanie wkładu własnego do innych konkursów” czy inne bieżące potrzeby działalności statutowej.

Podpisy poparcia pod petycją zbierane są do 05 września br. w formularzu na stronie internetowej petycjeonline.com.