Aktualności

2010-10-15 Październik miesiącem konsultacji

W samorządach trwają konsultacje programów współpracy z NGO na 2011 rok. Federacja zgłosiła swoje uwagi do Programu współpracy Samorządu Województwa z NGO, jak też zbiera pomysły i uwagi do projektu Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi. Jednocześnie Federacja zapewnia bezpłatną pomoc radców prawnych przy  konsultacjach.

Wśród uwag zgłoszonych przez Federację do kujawsko-pomorskiego programu współpracy znalazły się zarówno sugestie dodania do programu dodatkowych celów, działań i rezultatów, jak i kwestie dotyczące systemu finansowania zadań zlecanych organizacjom. Zaproponowaliśmy m.in. aby Program służył również wspieraniu procesu rozwoju sieci (sieciowania) organizacji pozarządowych województwa w wymiarze terytorialnym i branżowym. Jednocześnie zaproponowaliśmy, aby kwota dotacji planowana na kolejny rok nie była mniejsza niż poziom dotacji przyznanych w roku poprzednim. Takie rozwiązanie jest bowiem gwarantem stopniowego rozwoju współpracy międzysektorowej. Zachęcamy do zapoznania się z projektem Programu oraz z zestawieniem uwag zgłoszonych przez Federację w ramach konsultacji.

Natomiast do 20 października br. uwagi do Programu współpracy z NGO przyjmuje Urząd Miasta w Toruniu (Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej). Projekt tego Programu zamieściliśmy także na naszej stronie internetowej i zachęcamy do przekazywania sugestii do Programu do Federacji – zbierzemy je i złożymy w imieniu organizacji. Więcej informacji o konsultacjach toruńskiego Programu znaleźć można na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Federacja pomaga także przy konsultowaniu i zgłaszaniu uwag do programów współpracy przygotowywanych w innych miastach i powiatach naszego regionu – pomagamy m.in. poprzez wsparcie świadczone nieodpłatnie przez radców prawnych.