Aktualności

2019-09-09 Patrząc wstecz. Aktywność Komitetu Monitorującego w 2018 roku
Photo by Coralie Périsset, freeimages.com

Raz do roku Komitet Monitorujący RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 podsumowuje swoją działalność w postaci zestawień i statystyk. Informacja, która powstała w sierpniu i wrześniu br. dotyczy aktywności Komitetu w ubiegłym roku - pokazuje nie tylko skalę prac KM (liczbę posiedzeń, podjętych uchwał i wydanych środków na organizację posiedzeń), ale także podstawowe informacje o aktywności jego członków, w tym reprezentantów kujawsko-pomorskich NGO w Komitecie.

W 2018 roku Komitet spotykał się 9 razy na kolejnych posiedzeniach, z których jedno miało charakter dwudniowy (wyjazdowy). Członkowie KM biorą także udział w pracy 7 grup roboczych.
Elementami aktywności Komitetu są m.in. "Sprawozdanie z pracy KM w 2018 roku" oraz coraz bardziej rozbudowany rejestr uchwał Komitetu. Uchwały dotyczą przede wszystkim kryteriów do poszczególnych konkursów RPO (Komitet jest jedynym gremium przyjmującym i zmieniającym kryteria konkursów), a także "Rejestr uchwał Komitetu". Z rejestrem uchwał, który zbiera wszystkie decyzje KM od czasu jego powołania w kwietniu 2015 aż do grudnia 2018 roku można zapoznać się tutaj (kliknij >>).  

Elementem podsumowującym aktywność Komitetu jest także statystyka obecności jego członków na posiedzeniach. Publikujemy takie zestawienie, przygotowane przez sekretariat Komitetu, na które składają się trzy części: strona samorządowa, strona rządowa, przedstawiciele spoza administracji (tutaj >>>).

Przypomnijmy, że w Komitecie Monitorującym RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego sektor pozarządowy reprezentowany jest przez pięć tzw. „par” (członek Komitetu i zastępca członku Komitetu) - dwie pary to osoby wybrane na tzw. miejsca „w obszarze właściwym ze względu na rodzaj działalności objętej programem”. W 2018 roku te dwie pary tworzyli Tomasz Dominiak (Stowarzyszenie SUBICERE z Radziejowa) i Ewa Grobelska (Fundacja Daj szansę z Torunia), ks. Marek Borzyszkowski (Caritas Diecezji Toruńskiej) oraz Mirosława Tomasik (Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica). Kolejne trzy pary zostały wybrane na tzw. miejsca programowe, tj. (1) ochrona środowiska – Zbigniew Szcześniak i Monika Krauze (oboje ze Stowarzyszenia TILIA z Torunia), (2) promowanie włączenia społecznego, równości szans płci, równości szans i  niedyskryminacji – Łucja Andrzejczyk i Władysław Dolecki (oboje z Oddziału Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża we Włocławku) oraz (3) ponadbranżowy związek stowarzyszeń (federacja) – reprezentanci Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych: Jan M. Grabowski (Federacja) i Elżbieta Wysocka (Stowarzyszenie Rozwoju Solca Kujawskiego). W 2019 roku doszło do zmiany w Komitecie, w związku z rezygnacją z prac pp. Zbigniewa Szcześniaka i Moniki Krauze i wybraniem w to miejsce - w wyniku wyborów o których pisaliśmy tutaj - dwóch osób związanych z Fundacją "Wiatrak", pp. Anny Leszczyńskiej i Tomasza Schmidta.

 

Jeżeli chcesz dołączyć do grupy dyskusyjnej dot. działalności Komitetu ważnej dla organizacji pozarządowych kliknij w obrazek poniżej.

Grupa dyskusyjna na FB: Komitet Monitorujący