Aktualności

2013-11-20 Owocne konsultacje społeczne w Rypinie

W wyniku spotkań z organizacjami pozarządowymi, samorząd powiatu w Rypinie postanowił zlecić organizacjom więcej niż dotychczas zadań do realizacji, poszerzyć ich zakres oraz rozwijać współpracę pozafinansową. Okazało się, że niewiele potrzeba aby konsultacje udały się.

Jakie warunki trzeba spełnić, by konsultacje Programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi były udane? Wbrew pozorom nie potrzeba wiele, wystarczy tylko:

  1. Dobre przygotowanie uczestników –  przedstawicieli administracji i III sektora,
  2. Świadome zaplanowanie przebiegu konsultacji – w tym spotkania ułatwiającego wymianę opinii oraz robocze wypracowanie postulatów,
  3. Gotowość do autentycznej debaty i słuchania się nawzajem,
  4. Otwartość organizatorów i uczestników na wprowadzanie zmian.

W powiecie rypińskim jesienią br. podjęto udaną próbę spełnienia powyższych założeń: (1) przygotowano kilkuosobową grupę animatorów konsultacji, (2) wspólnie przygotowano i zrealizowano spotkanie, podczas którego metodą dyskusji stolikowych ‘world cafe’ wypracowano zmiany zakresu finansowej i pozafinansowej współpracy powiatu z organizacjami, (3) konsultacje zostały całościowo podsumowane, a żaden postulat nie został zbagatelizowany brakiem uzasadnienia.

Mimo, iż nie każda uwaga znalazła zrozumienie samorządu i tym samym nie wszystkie sugestie przedstawicieli organizacji zostały przyjęte i zaakceptowane - proces konsultacji był udany, gdyż np. powiat zleci w 2014 rok więcej zadań publicznych niż w latach ubiegłych, poszerzy zakres zadań priorytetowych, rozwijać będzie współpracę pozafinansową.

Konsultacje Programu współpracy powiatu rypińskiego z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok w podsumowaniu:

  • Projekt Programu współpracy – wersja do konsultacji społecznych (Link>>>),
  • Zestawienie uwag zgłoszonych przez NGO (Link>>>),
  • Projekt Programu – wersja po konsultacjach społecznych (Link>>>).

Zapraszamy do zapoznania się z krótkim poradnikiem prowadzenia konsultacji społecznych, przygotowanym przez Federację >>>. Materiał ten opisuje podobną formułę prowadzenia konsultacji, jak zastosowana w Rypinie.Spotkanie zostało zorganizowane w ramach projektu współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.