Aktualności

2011-08-12 Ostro do przodu - projekt Federacji

Standardy jakości w działalności NGO, karta etyczna organizacji, wspólne warsztaty z samorządem, działania strażnicze oraz think-tank pozarządowy to tylko niektóre z zadań jakie postawiła sobie Federacja na najbliższe dwa lata. Ich realizacja będzie możliwa dzięki uzyskaniu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pod długim tytułem „Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych – rzecznik organizacji i partner we współpracy międzysektorowej” Federacja, w partnerstwie z Pomorską Fundacją Rozwoju, Kultury i Sztuki, realizuje od maja br. projekt, który jako jeden z nielicznych otrzymał dofinansowanie w ogólnopolskim konkursie w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

- Istotnym zadaniem projektu jest działalność zespołu eksperckiego (tzw. think-tanku NGO) – wyjaśnia Janusz Wiśniewski, koordynator zespołu. - Tworzy go 15 przedstawicieli organizacji pozarządowych (reprezentanci organizacji członkowskich Federacji oraz innych stowarzyszeń i fundacji), którzy cyklicznie spotykać się będą aż do czerwca 2013 roku. W wyniku pracy zespołu powstaną narzędzia służące rozwojowi III sektora, przede wszystkim organizacjom członkowskim Federacji, m.in. narzędzia ewaluacji, jakości w działaniach organizacji, partnerskiej współpracy NGO z administracją publiczną. Mają one pomagać w pracy organizacjom członkowskim, ale chcemy je także upowszechniać wśród wszystkich NGO - dodaje Janusz Wiśniewski.

Dla podmiotów niezrzeszonych w Federacji przygotowano nie tylko szkolenia i seminaria, ale także możliwość wdrożenia wypracowanych przez zespół ekspercki narzędzi, uzyskania certyfikatu jakości, czy też uczestniczenia w procesach konsultacji i programowania.
Federacja chce też aktywnie angażować się we współpracę z samorządem (jeszcze bardziej rozszerzając dotychczasowe działania konsultacyjne i rzecznicze), prowadzić wspólne debaty oraz realizować działania strażnicze. - To ambitne dwa lata i ważny krok naprzód dla Federacji - podsumowuje Janusz Wiśniewski.

Przypomnijmy, że Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych powstała w marcu ubiegłego roku. Jej członkowie to przede wszystkim duże toruńskie organizacje pozarządowe, specjalizujące się głównie w pomocy osobom wykluczonym społecznie. W tym roku organizacje te realizują 47 różnych przedsięwzięć, przy udziale finansowym środków unijnych, samorządowych i sponsorskich.

Bieżące informacje o projekcie Federacji oraz jego ofercie dla podmiotów pozarządowych są na bieżąco publikowane na naszej stronie internetowej.