Aktualności

2012-01-11 Organizujemy szkolenie nt. etyki w NGO

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu „Sześć kroków do etyki w NGO. Jak być organizacją etyczną?”, podczas którego dyskutować będziemy o fundamentalnych zasadach funkcjonowania organizacji pozarządowych w odniesieniu do konkretnych przykładów z działalności podmiotów III sektora. Szkolenie odbędzie się w Toruniu w dniu 26 stycznia 2012 roku.

W moderowanej przez specjalistę (‘filozofa’ z wykształcenia, ‘samorządowca’ z zawodu i ‘pozarządowca’ z zamiłowania) dyskusji omawianych będzie sześć zasad: niezależność (w stosunku do podmiotów I i II sektora), przejrzystość (finansowa i merytoryczna), odpowiedzialnośćrzetelność, partnerstwo (w teorii i praktyce) oraz unikanie konfliktu interesów w kontekście konkretnych i realnych sytuacji z codziennej działalności podmiotów pozarządowych. Zasady te zostały ujęte w wypracowywanej przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych ‘Karcie Zasad Organizacji Pozarządowych’, która jest kolejnym narzędziem wypracowywanym przez Federację wzmacniającym jakość funkcjonowania organizacji pozarządowych.

Szkolenie jest bezpłatne, skierowane do przedstawicieli stowarzyszeń i fundacji z województwa kujawsko-pomorskiego i odbędzie się w dniu 26 stycznia 2012 roku (czwartek) w Toruniu (Centrum Targowe PARK, ul. Szosa Bydgoska 3) w godzinach 9.00-16.00. Zapewniamy materiały szkoleniowe, poczęstunek (przerwy kawowe, lunch) oraz bezpłatny parking.

Warunkiem zakwalifikowania się do udziału jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia w terminie do 23 stycznia 2012 roku na numer faksu 56 651 82 78 bądź e-mailem na adres federacja@federacja-ngo.pl. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego o przyjęciu decyduje data zgłoszenia.

Do pobrania: karta zgłoszenia na szkolenie

 

 

Szkolenie realizowane w ramach projektu „Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych – rzecznik organizacji i partner we współpracy międzysektorowej” (Więcej o projekcie>>>).