Aktualności

2017-11-29 Organizacje stanowią prawo

Osoby zaangażowane w organizacjach, pracując oddolnie, działając na rzecz osób i spraw, które rzadko są dyskutowane publicznie, widzą niedostatki i słabości obowiązujących rozwiązań prawnych. A dzięki własnym doświadczeniom i przemyśleniom potrafią także wskazać co i jak należy w tych rozwiązaniach naprawić. I właśnie tę wiedzę i to doświadczenie chcemy zamienić na konkretne zmiany w prawie.

W czwartym kwartale tego roku rozpoczęliśmy realizację projektu „Organizacje stanowią prawo”. W trakcie jego realizacji będziemy zbierać pomysły organizacji dotyczące zmian w prawie i prowadzić działania na rzecz ich wprowadzenia. Jak ma to wyglądać w praktyce? Bardzo prosto. Podstawową formą aktywności projektowej są spotkania w formie warsztatów, jednak dość nietypowych, które stanowią tylko pierwszy krok aktywności uczestników projektu. Warsztat to dwudniowe spotkanie dla 10-osobowej grupy zainteresowanej powstawaniem lub zmianą prawa w danym obszarze i na konkretnym poziomie administracyjnym (lokalnie, na szczeblu województwa lub na szczeblu ogólnopolskim). W wyniku każdego warsztatu powstaje tzw. scenariusz wprowadzenia zmiany, czyli pomysł uczestników warsztatu na przeprowadzenie konkretnych działań rzeczniczych na rzecz wprowadzenia lub zmiany wybranych regulacji prawnych. Na realizację każdego pomysłu zagwarantowaliśmy środki finansowe, dzięki czemu działania te będą miały swoich gospodarzy (oraz opiekuna), a przede wszystkim – będą skuteczne.

Dla przedstawicieli NGO najbardziej zainteresowanych zdobywaniem kompetencji eksperckich i udziałem w procesach stanowienia prawa przygotowaliśmy Szkołę Stanowienia Prawa, która realizowana jest w formule pięciu spotkań dwudniowych na przestrzeni pół roku. Absolwenci Szkoły przystąpią do Forum Dobrego Prawa, które powołamy w 2018 roku i staną się swoistym zapleczem eksperckim dla III sektora w województwie kujawsko-pomorskim.

Przedsięwzięcie zostało wspólnie przygotowane i jest realizowane w partnerstwie przez Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych (Lidera projektu), CISTOR – Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne, Fundację Stabilo oraz Pomorską Fundację Rozwoju, Kultury i Sztuki. Nad realizacją projektu czuwa Rada Edukacyjna złożona z przedstawicieli Federacji i Partnerów, która nie tylko monitoruje działania projektu, ale przede wszystkim je planuje i określa ich standard.

O projekcie i jego działaniach stworzyliśmy zakładkę internetową >>.