Aktualności

2021-12-13 Organizacje głosują - wybory do wojewódzkiej RDPP

Nieczęsto zdarza się, aby organizacje pozarządowe mogły... oddawać głos w wyborach. Ale właśnie teraz, do 21 grudnia br. (wtorek) trwają wybory przedstawicieli organizacji pozarządowych do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. O siedem miejsc w Radzie ubiega się 13 kandydatek i kandydatów. Każda organizacja zarejestrowana w regionie może wziąć udział w głosowaniu.

Głosowanie to II etap procedury wyboru. Najpierw organizacje z województwa zgłaszały kandydatki i kandydatów. Teraz Urząd Marszałkowski opublikował listę wszystkich zgłoszonych wraz z ich zgłoszeniami (uzasadnieniem kandydatur), a organizacje mogą oddawać swoje głosy na karcie do głosowania, na której mogą wskazać do 7 osób, tj. tylu ile wynosi liczba "pozarządowych miejsc" w Radzie. Po wypełnieniu karty do głosowania należy ją przesłać mailem (ngo@kujawsko-pomorskie.pl) lub pocztą tradycyjną na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Kujawsko-Pomorskiego jest organem konsultacyjnym i opiniodawczym w zakresie współpracy samorządu województwa z trzecim sektorem – w skład Rady wchodzą przedstawiciele Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, Sejmiku Województwa, Urzędu Marszałkowskiego oraz III sektora. Tegoroczne wybory po raz drugi organizowane są w formule wyborów prowadzonych wśród organizacji pozarządowych.

Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych udzieliła poparcia dwojgu kandydatów: Annie Leszczyńskiej z Fundacji Kaktus i Janowi M. Grabowskiemu, zgłoszonemu przez Federację. Oboje kandydaci uczestniczyli w dotychczasowych pracach Rady. Anna Leszczyńska była przewodniczącą Rady w kadencji 2017-2018 i 2019-2021. O działaniach Rady można przeczytać m.in. w sprawozdaniach z jej działań (dostępne do pobrania: sprawozdanie za 2019 i za 2020 rok).
Zachęcamy do poparcia tych kandydatów i do udziału w wyborach!

Szczegóły dotyczące wyborów opisano w regulaminie >>
Karta do głosowania >>

Informacja o wyborach na stronie Urzędu Marszałkowskiego >>