Aktualności

2015-07-10 Organizacja pozarządowa to wspólnota

W codziennej bieganie, przy licznych wyzwaniach, obowiązkach i działaniach brakuje nam w organizacjach pozarządowych czasu by zatrzymać się i porozmawiać… o nas, zespole ludzi którzy tworzą organizację. W Federacji szukamy pomysłu jak taką rozmowę ułożyć, co w niej zaakcentować, jak przeprowadzić, żeby wyjść z niej silniejszym i mądrzejszym.

– Obecnie pracujemy w Federacji nad zmianą naszego „narzędzia samooceny organizacji pozarządowej”, które stworzyliśmy kilka lat temu – opowiada Janusz Wiśniewski z Federacji. – Przez te kilka lat wspólnych kontaktów zauważyliśmy, że nasze organizacje członkowskie, jak i inne NGO nadal potrzebują narzędzia samooceny, ale co innego powinno ono akcentować.

Wewnętrzny zespół w Federacji przebudował dotychczasowe narzędzie, a punktem wyjścia dla jego prac okazało się kilka prostych, ale fundamentalnych pytań: czy znajdujemy czas by zastanowić się „nad nami jako organizacją”? Czy w zespole organizacji rozmawiamy o naszych marzeniach co do organizacji? Czy te same rzeczy rozumiemy jako sukces? I przede wszystkim, czy postrzegamy naszą organizację jako wspólnotę?

Powstało nowe rozwiązanie, w którym samoocena organizacji jest tak naprawdę zaproszeniem do  rozmowy, ale o konkretnej strukturze. Narzędzie zastosowały „pilotażowo” cztery organizacje członkowskie Federacji, a w ubiegłą środę, 08 lipca br., zapoznały się z nim kolejne organizacje zrzeszone w Federacji i dyskutowały nad jego ostatecznym kształtem. – Na spotkaniu wszyscy uznaliśmy, że samoocena ma teraz formułę dla wszystkich odpowiednią i każdy z nas chce w swojej organizacji ją przeprowadzić. Do końca wakacji nasz pomysł na samoocenę będzie ostatecznie gotowy i wtedy go udostępnimy wszystkim zainteresowanym – dodaje Janusz Wiśniewski.
 

Kilka zdjęć ze spotkania dla organizacji członkowskich Federacji o narzędziu samooceny poniżej:

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.