Aktualności

2022-07-15 Odpowiedź na petycję Federacji ws. środków na rozwój NGO

Na petycję Federacji podpisaną przez 72 osoby i organizacje ws. przeznaczenia na rozwój kujawsko-pomorskich stowarzyszeń i fundacji środków na poziomie 0,25% dostępnych dla regionu pieniędzy z funduszu EFS+ odpowiedział Marszałek Województwa.

Przypomnijmy, że w maju br. powstała w Federacji petycja, którą zaadresowaliśmy do zarządu województwa i w której wskazaliśmy, że nasz region ma możliwość przeznaczenia 0,25% dostępnych dla niego środków z unijnego funduszu EFS+ na rozwój organizacji pozarządowych. Jednak nie robi tego, ograniczając to wsparcie do poziomu 0,1% EFS+, co jest jedną z najniższych wartości w kraju. Wezwaliśmy do skorzystania z proponowanego przez UE rozwiązania i przekazania kujawsko-pomorskim NGO równowartości 1,0% EFS+. Pod petycją, którą złożyliśmy w Urzędzie Marszałkowskim na początku czerwca br., podpisało się ponad 70 osób i organizacji.

Na petycję odpowiedział Marszałek Województwa – petycję i odpowiedż publikujemy poniżej:

Petycja ws. środków unijnych na budowanie potencjału organizacji pozarządowych  >>

Odpowiedź Marszałka Województwa na petycję >>

****

Komentarz:

Odpowiedź Marszałka pokazuje jak zapewnienia o gotowości do wspierania organizacji pozarządowych składane przez członkinie i członków Zarządu Województwa są tylko pustymi deklaracjami. Również takimi deklaracjami pozostają zapewnienia o ważkości zasady partnerstwa i potrzebie współpracy z III sektorem. Mimo sprzyjających warunków prawnych i finansowych wynikających z rozwiązań proponowanych przez Unię Europejską nikt w zarządzie województwa nie chce przeznaczyć środków na rozwój organizacji, nawet gdy kwota ta nie jest specjalnie wysoka. Bo o jakie pieniądze tak naprawdę chodzi? Równowartość 0,25% EFS+ to niespełna 1 mln euro do wykorzystania przez ponad pięć lat, czyli mniej niż wartość wszystkich dotacji przyznawanych co roku organizacjom pozarządowym z budżetu województwa. W dodatku, mimo zapewnień o ważnej roli partnerstwa w polityce województwa, w liście Marszałka pojawiają się sugestie, że partnerstwo to należy rozwijać z pieniędzy… budżetu państwa.
Nie dziwi nas już, że w odpowiedzi na apel, – podobnie jak we wcześniejszych naszych kontaktach z urzędem – pominięto wątek zaniechania przez urząd uruchomienia konkursu na małe granty dla NGO, który został wypracowany w długim procesie przygotowań z udziałem szerokiej reprezentacji stowarzyszeń i fundacji jeszcze w 2019 roku. To kolejna ze straconych szans.

Zarząd Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych