Aktualności

2013-08-26 O współpracy międzynarodowej, czyli RODM zamiast RCIE

Wsparcie organizacji pozarządowych i samorządów w zakresie współpracy międzynarodowej, gromadzenie informacji o przedsięwzięciach ponadnarodowych oraz promocja polityki zagranicznej, to tylko wybrane przykłady aktywności Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Toruniu (RODM).

Toruński ośrodek jest częścią nowej sieci informacyjnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Powstał w miejsce istniejącego od 1999 roku Regionalnego Centrum Informacji Europejskiej w Toruniu (RCIE). Zarówno RCIE, jak i obecnie RODM prowadzony jest przez organizację członkowską Federacji – Pomorską Fundację Rozwoju, Kultury i Sztuki.

Bardzo ważnym elementem działalności RODM w Toruniu jest organizacja specjalistycznych warsztatów dotyczących przygotowania i realizacji partnerskich projektów międzynarodowych. Propozycja warsztatów jest kierowana do przedstawicieli organizacji pozarządowych i samorządów.
Ośrodek oferuje także szkolenia, wykłady, spotkania  poświęcone m.in.: polskiej polityce zagranicznej oraz funduszom, które są pomocne w realizacji projektów ponadnarodowych. Zadaniem pracujących w RODM konsultantów jest pomoc w wyszukiwaniu informacji na temat np. źródeł finansowania aktywności NGO i samorządów w obszarze międzynarodowym, pośrednictwo w kontaktach instytucji w regionie z MSZ oraz promocja polskiej polityki zagranicznej.

Oferta RODM w Toruniu to również internetowa biblioteka licząca blisko 1800 publikacji oraz serwis edukacyjny „Współczesne problemy europejskie i wiele więcej. Ośrodek mieści się przy ulicy Mostowej 27.