Aktualności

2018-11-05 O konsultacjach społecznych z mieszkańcami na filmowo
www.gminaksiazki.pl

Większość z 25 gmin, które otrzymały od nas granty na przeprowadzenie działań włączających mieszkańców w decydowanie o zagospodarowaniu przestrzeni zakończyła już te działania. Niektórzy z realizatorów przygotowali filmy dotyczące tych procesów.

W projekcie "Dobre konsultacje, dobry plan", który Federacja realizuje wspólnie z Fundacją Stabilo od kwietnia 2016 roku do grudnia 2018 roku udzieliliśmy wsparcia finansowego na realizację konsultacji społecznych 25 gmin z województwa kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i zachodniopomorskiego. Konsultacje zostały zrealizowane według konkretnego pomysłu każdej gminy opisanego w tzw. Indywidualnym Planie Konsultacji.
Powoli podsumowujemy te działania - projekt zbliża się ku końcowi. Dlatego zebraliśmy przykłady trzech filmów, które gminy przygotowały, aby informować o prowadzonych konsultacjach - wybraliśmy filmy z Gryfic (województwo zachodniopomorskie), Płużnicy (województwo kujawsko-pomorskie) i Tuchomia (województwo pomorskie). Filmy te pokazują jak gminy zapraszały do udziału w konsultacjach, opowiadały o przebiegu konsultacji lub podsumowały konsultacje.

Niebawem gotowa będzie publikacja podsumowującą projekt "Dobre konsultacje, dobry plan", a z uczestnikami projektu spotkamy sie jeszcze raz w trakcie IV Forum Konsultacyjnego, które organizujemy w Gdańsku 23 listopada br.

Gryfice - film promujący konsultacje

 

Płużnica - film opowiadający o procesie konsultacji

 

Tuchomie - film podsumowujący konsultacje