Aktualności

2013-01-23 O dialogu organizacji z samorządem w Toruniu i w Bydgoszczy

Organizacje pozarządowe są coraz częściej zapraszane przez samorządy do udziału w konsultacjach społecznych. Nierzadko też organizacje domagają się udziału i wpływu na tworzenie założeń, planów i programów związanych z III sektorem. Współpraca w kształtowaniu polityk publicznych jest poważnym wyzwaniem zarówno dla samorządów jak i samych organizacji.

Dlatego też Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych zaprasza na bezpłatne spotkanie warsztatowe „Jak skutecznie rozmawiać z samorządem? Metody i techniki dialogu obywatelskiego”, podczas którego chcemy wspólnie dyskutować o realiach współpracy z samorządem (jej dobrych i złych stronach); o możliwościach ulepszania tej współpracy i wreszcie o metodach temu służących. W sposób szczególny chcemy przeanalizować lokalny i regionalny program współpracy z NGO oraz zastanowić się, w jaki sposób skutecznie angażować się w tworzenie polityk dotyczących III sektora. [Ramowy program szkolenia>>>]

Szkolenie jest również dobrą okazją do refleksji i dyskusji nad samą współpracą organizacji pozarządowych z samorządem każdego szczebla, znaczeniem programów współpracy z NGO, zasadami społecznych konsultacji dokumentów istotnych dla sektora pozarządowego.

Szkolenia odbędą się:
w Toruniu:  5 lutego 2013 roku w godz. 9.00-16.00 w Centrum Targowym PARK (Szosa Bydgoska 3) [pobierz kartę zgłoszeniową>>>]
w Bydgoszczy: 7 lutego 2013 roku w godz. 9.00-16.00 w Hotelu KUŹNIA (ul. Gdańska 67) [pobierz kartę zgłoszeniową>>>]

Federacja zapewnia materiały szkoleniowe, przerwy kawowe i lunch. W szkoleniach mogą wziąć udział przedstawiciele fundacji, stowarzyszeń oraz innych podmiotów pozarządowych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Warunkiem zakwalifikowania się do udziału w spotkaniu jest przesłanie wypełnionej karty zgłoszenia na numer faksu 56 652 23 56 bądź e-mailem na adres federacja@federacja-ngo.pl. Liczba miejsc jest ograniczona, dlatego o przyjęciu decyduje data zgłoszenia.