Aktualności

2019-06-14 Nowy skład Komisji Rewizyjnej, zatwierdzone sprawozdanie
Photo by Fundacja Stabilo

Tegoroczne Walne Zebranie Członków Federacji przebiegło szybko i sprawnie. Przyjęliśmy sprawozdanie z działalności za 2018 rok i wybraliśmy Komisję Rewizyjną na kolejną kadencję. 

W 2018 roku Walne Zebranie Federacji trwało prawie trzy godziny, z kolei w tym roku porządek obrad został zrealizowany w niespełna godzinę. W tak krótkim czasie omówiliśmy sprawozdanie merytoryczne i finansowe Federacji za zeszły rok (dostępne w zakładce 'Statut i sprawozdania' w wersji zatwierdzonej przez Walne Zebranie), jak też wybraliśmy Komisję Rewizyjną na kolejną kadencję (od czasu ubiegłorocznej zmiany statutu Komisja Rewizyjna wybierana jest na cztery lata). Od 2019 do 2023 roku Komisja pracować będzie w składzie: Joanna Danicka, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej (CISTOR - Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne), Tomasz Dominiak (KS ZRYW Radziejów), Zenon Rumiński (Stowarzyszenie Serce za serce).

W trakcie Zebrania rozmawialiśmy również o planach działania na najbliższe miesiące, a po zamknięciu obrad spotkaliśmy się na wspólnej kolacji. Walne Zebranie Członków Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych odbyło się 13 czerwca br.