Aktualności

2021-10-07 Nowy program dotacyjny dla NGO - konsultacje

Do 11 października br. trwają konsultacje projektu regulaminu konkursu ze środków Funduszu Wspierania OPP - nowego narzędzia wspierającego organizacje pożytku publicznego. 

Założenia konkursu mówią, że wnioskodawcami mogą być organizacje ze statusem opp o przychodzie nie wyższym niż 100 tys. zł w 2019 roku. Wnioskować będzie można o kwoty do 10 tys. zł na zadania polegające na wzroście kompetencji osób działających w organizacjach pożytku publicznego (poprzez m.in. udział w szkoleniach, kursach, studiach, seminariach, konferencjach, wizytach studyjnych oraz uzyskanie uprawnień i certyfikatów) albo na wzmocnienie infrastruktury organizacji pożytku publicznego poprzez m.in. stworzenie lub modyfikację strony internetowej organizacji, zakup sprzętu niezbędnego do prowadzenia działalności pożytku publicznego, dostosowanie (np. remont, adaptacja) pomieszczeń do prowadzenia działalności pożytku publicznego.

Do tych założeń konkursowych zgłosiliśmy kilka uwag i propozycji, sugerując m.in. inne zasady uznawania kawlifikowalności wnioskodawców (jak i kiedy liczyć wysokość przychodu w poprzednich latach), możliwość łączenia obu działań (tj. szkoleń i rozwoju infrastruktury) w jednej ofercie oraz... stworzenie takiego samego konkursu dla organizacji bez statusu opp. Z naszymi uwagami i propozycjami można zapoznać się tutaj >>.

Opis konkursu i formularz konsultacyjny dostępne są na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności (link bezpośredni >>).