Aktualności

2012-01-16 Nowy program dla NGO - trwają konsultacje

Do 26 stycznia 2012 roku trwają konsultacje społeczne przygotowywanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Programu „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć”.

W Programie, którego realizacja ma zostać rozpoczęta jeszcze w 2012 roku, przewidziano udział nie tylko jednostek samorządu terytorialnego (w tym ośrodków pomocy społecznej, centrów pomocy rodzinie), policji, ale także organizacji pozarządowych (w trybie konkursowym w formie funduszu małych grantów), dla których zarezerwowano 20% środków Programu.

Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych udostępnia koncepcję Programu na stronie federacja-ngo.pl/konsultacje. Na stronie można też (po zalogowaniu) pozostawić swoje uwagi i sugestie dotyczące poszczególnych części Programu.