Aktualności

2017-12-14 Nowi członkowie Federacji: Revital Medic oraz Rodzice Dzieciom

Do grona organizacji członkowskich Federacji dołączyły dwie organizacje z województwa: Fundacja Revital Medic oraz Rodzice Dzieciom Fundacja Dobrej Edukacji. Obie fundacje mają siedzibę w Toruniu.

Fundacja Revital Medic działa od sierpnia 2016 roku w obszarze ochrony i promocji zdrowia, koncentrując się przede wszystkim na prowadzeniu centrum rehabilitacyjnego, jak też przygotowuje się do prowadzenia domu pomocy dla matek samotnie wychowujących dzieci na toruńskim Rubinkowie.

Natomiast Rodzice Dzieciom Fundacja Dobrej Edukacji działa od 2011 roku, pracując głównie w obszarze wsparcia rodziny, ojcostwa i macierzyństwa, edukacji nieformalnej i pozaszkolnej, aktywnych form spędzania wolnego czasu, w tym aktywności rodziców wraz z dziećmi. Fundacja organizuje spotkania i prelekcje tematyczne, warsztaty szkoleniowe, kilkudniowe pobyty edukacyjno-wypoczynkowe dla rodzin, poradnictwo specjalistyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Fundacja skupia i wspiera merytorycznie grono rodzin praktykujących tzw. domową edukację czyli realizowanie obowiązku szkolnego poza szkołą. Od 2016 roku ważną częścią działalności jest systematyczna współpraca z toruńskim Klubem Ojców 'TATO OK': comiesięczne spotkania członków Klubu, organizacja warsztatów i imprez turystycznych (kajakowych) dla ojców z dziećmi.

Wraz z przystąpieniem dwóch toruńskich Fundacji, Federacja liczy 32 organizacje członkowskie.