Aktualności

2016-04-16 Nowe władze w Federacji

W czwartek, 14 kwietnia br. odbyło się Walne Zebranie Federacji – jego wynikiem jest nowy zarząd, nowy skład komisji rewizyjnej i zatwierdzone sprawozdanie finansowe za 2015 rok.

Walne Zebranie Członków Federacji poświęcone zostało przyjęciu sprawozdania merytorycznego i finansowego z działań Federacji w 2015 roku, jak też wyborom do dwóch organów statutowych Federacji – Zarządu, którego dwuletnia kadencja dobiegła właśnie końca oraz Komisji Rewizyjnej, którą w Federacji wyłania się raz na trzy lata. W wyniku wyborów organy Federacji tworzą:

Zarząd Federacji
Prezes Zarządu: Jan M. Grabowski (Pomorska Fundacja Rozwoju, Kultury i Sztuki)
Wiceprezes Zarządu: Elżbieta Wysocka (Stowarzyszenie Rozwoju Solca Kujawskiego)
Wiceprezes Zarządu: Łukasz Broniszewski (Fundacja Stabilo)

Komisja Rewizyjna
Tomasz Dominiak (Stowarzyszenie Subicere)
Małgorzata Kowalska (CISTOR - Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne)
Zenon Rumiński (Stowarzyszenie Serce za serce)

Federacja liczy obecnie 30 organizacji członkowskich z 9 miejscowości województwa. Kilka zdjęć z Walnego Zebrania zobaczyć można tutaj >>>