Aktualności

2016-02-25 Nowe formularze w konkursach samorządowych
Photo by shixxor, freeimages.com

Niebawem zmieni się wzór oferty zadania publicznego i wzór sprawozdania z realizacji zadania – dwa formularze tak dobrze znane organizacjom pozarządowym. Do poniedziałku, 29 lutego br. trwają konsultacje nowych wzorów.

Dziś zakończyły się – prowadzone przez wojewódzką Radę Działalności Pożytku Publicznego i Federację – konsultacje procedur, wzoru wniosku i generatora ofert konkursów o środki UE, a przedstawiciele organizacji znowu mają szansę wypowiedzieć się na podobny temat, choć dotyczący znacznie większej liczby NGO. Tym razem chodzi o konsultacje nowego wzoru oferty zadania publicznego, a więc wzoru wniosku stosowanego przez wszystkie samorządy w konkursach dla organizacji pozarządowych.

Konsultacje nowego rozporządzenia określającego wzory oferty, umowy i sprawozdania, stosowanych przy obsłudze dofinansowywania zadań realizowanych przez organizacje pozarządowe na bazie ustawy o pożytku publicznym ogłosiło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. To bardzo ważne rozporządzenie dla wszystkich, którzy kiedykolwiek korzystali z jakiejś dotacji ze środków publicznych. Nowe rozporządzenie będzie wydane w związku z zeszłoroczną nowelizacją ustawy o pożytku.
Zaproponowane do konsultacji projekty wzorów oferty i sprawozdania  nie zawierają rewolucyjnych zmian, ale ich publikacja jest świetną okazją do zaproponowania ulepszeń i uproszczenia formularzy. Nowością jest zaproponowanie odrębnego wzoru oferty dla – wprowadzonych ubiegłoroczną zmianą ustawy o pożytku – ofert przewidujących regranting. Oba projekty formularzy zamieściliśmy w serwisie stacja-konsultacja.pl:

Projekt wzoru oferty i sprawozdania (ogólny) >>>

Projekt wzoru oferty i sprawozdania (regranting) >>>