Aktualności

2024-04-25 Nowe doświadczenia w rzecznictwie interesów: 9 elementów

W Federacji zebraliśmy już wiele doświadczeń w prowadzeniu konsultacji rozmaitych dokumentów. Oczywiście nie tylko realizujemy procesy konsultacyjne, ale też zabieramy głos w sprawach publicznych. Dodatkowo, dzięki projektowi "Od zespołowej aktywności do zintegrowanej reprezentacji" mogliśmy sprawdzić kilka naszych konsultacyjnych "pomysłów" w praktyce. Teraz w kilkunastustroniowym opracowaniu zbieramy kilka wniosków i przemyśleń.

W ubiegłym roku zaangażowaliśmy się m.in. w trzy procesy konsultacyjne, które pozwoliły na zebranie i podsumowanie pomysłów i doświadczeń, które pozwolą przeprowadzić modelowe konsultacje dokumentów: (1) przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania Miasta Brodnicy na lata 2021-2027, (2) przygotowanie Strategii Rozwoju Gminy Dragacz do roku 2030, (3) raportu „Badanie problemów i potrzeb osób chorujących psychicznie w kontekście świadczonych form wsparcia”. 

W procesie (1) najpierw zastosowane zostały spotkania fokusowe prowadzone w grupach tematycznych (młodzież, seniorzy, instytucje publiczne, organizacjepozarządowe) zorientowane na badanie potrzeb i pomysłów, dalej spotkania tematyczne (w tych samych grupach tematycznych), a na koniec spotkanie podsumowujące (dla lokalnej społeczności), które pozwoliło na skonsultowanie wcześniej uzyskanych wyników, poznanie zdania różnych grup i refleksji nad propozycjami. W procesie (2) przeprowadzony został cykl spotkań warsztatowych zorientowanych na formułowanie kierunków rozwoju gminy, ale został urozmaicony przez wprowadzenie gry partycypacyjnej, której główny sens polegał na wcieleniu się uczestniczących w konkretne role społeczne i życiowe (np. rodzice, uczniowie, seniorzy, przedsiębiorcy, wojsko). W efekcie przyjęcia różnych punktów widzenia uczestniczący wypracowali kompleksowe rozwiązania uwzględniające różne potrzeby mieszkańców. W procesie (3) osoby chorujące psychicznie, ich rodziny, opiekunie i terapeuci proponowali zmiany do systemu wsparcia osób chorujących psychicznie. Na podstawie serii spotkań i rozmów powstał raport, którego ustalenia zostały dodatkowo skonsultowane ze środowiskiem instytucji i organizacji wspierających osoby chorujące.

Każdy z trzech procesów pozwolił na zdobycie konkretnych doświadczeń, a suma tych doświadczeń pozwoliła na wyciągnięcie wniosków, jakie podejście i jakie rozwiązania są skuteczne w konsultacjach, tzn. gwarantują efektywność procesu i jego powodzenie. I właśnie stąd bierze się opracowanie "9 elementów modelowych konsultacji".

Nie stworzyliśmy poradnika konsultacji, ale w publikacji dzielimy się praktyką i wnioskami w prowadzeniu konsultacji. Nie jest to kompendium dla organizatorów konsultacji, ale przykłady efektywnych konsultacji dokumentów zrealizowanych przy niskim nakładzie kosztów. W publikacji nie dajemy gotowych recept, ale odwołujemy się do wyobraźni organizatorów lub pomysłodawców konsultacji, by sprawdzone przykłady zaadoptowali do swojej praktyki. Nie opisujemy procesu konsultacji, ale skupiamy się na konkretnych elementach podejścia do konsultacji.

Opracowanie "9 elementów modelowych konsultacji" (plik .pdf)

   
Opracowanie "9 elementów modelowych konsultacji" jest elementem projektu "
Od zespołowej aktywności do zintegrowanej reprezentacji". 

Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich
w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.