Aktualności

2021-05-05 Nowa organizacja członkowska - Instytut Dyskursu i Dialogu

W Federacji witamy nową organizację członkowską - Instytut Dyskursu i Dialogu. Instytut jest fundacją z siedzibą w Toruniu i działa na zasadach think-tanku – ośrodka analitycznego koncentrującego się na opracowywaniu analiz i opracowań dotyczących mediów i komunikacji, szkoleniach, spotkaniach i innych formach aktywności na rzecz lepszej debaty publicznej.

W Instytucie mówią o sobie: "Jesteśmy nowoczesnym i aktywnym THINK-TANKIEM, który zajmuje się opracowywaniem analiz i raportów po to, żeby zmieniać naszą debatę publiczną na lepszą. Bo tylko dzięki temu lepsze będą też nasze rozmowy. Jesteśmy młodzi, pełni werwy, ambicji i chęci do działania. Mamy mnóstwo doświadczeń w organizacjach pozarządowych, które chcemy wykorzystać dla dobrego, wspólnego celu."

Organizacja prowadzi kilka programów i projektów, w tym portal dobrzydziennikarze.pl, program stałej obserwacji mediów INDID Media Watch, publikuje raporty z obywatelskiego monitoringu przekazów medialnych, a jej najnowszym działaniem jest Szkoła Odpowiedzialności Cyfrowej NGO.

Serdecznie witamy w Federacji!