Aktualności

2014-11-28 Niewielu kandydatów z regionu, potrzebne głosy poparcia

Organizacje mają szansę tworzyć zasady i cele wydatkowania środków unijnych z nowych programów operacyjnych. Właśnie trwają wybory przedstawicieli NGO do komitetu monitorującego program POWER. Wśród kandydatów są tylko dwie pary związane z województwem kujawsko-pomorskim.

Przygotowania do uruchomienia programów finansowanych ze środków UE w latach 2014-2020 trwają w najlepsze. Elementem zarządzania funduszami mają być komitety monitorujące. W komitetach jest też miejsce dla NGO. Dla potrzeb wyłonienia reprezentantów III sektora do komitetów przygotowana została ordynacja wyborcza, która pozwala każdej organizacji na zgłaszanie kandydatów oraz na oddawanie głosu na parę kandydatów (członek i zastępca) w poszczególnych obszarach, którymi zajmuje się dany program (np. ochrona zdrowia, edukacja).

Obecnie trwają wybory do jednego z największych i najważniejszych dla III sektora komitetów – tego, który zajmował się będzie Programem Operacyjnym Wiedza, Edukacja, Rozwój (PO WER). Do komitetu POWER zgłoszonych zostało 45 par kandydatów, a wśród nich tylko dwie pary, w których znaleźli się kandydaci z województwa kujawsko-pomorskiego:

1* w obszarze „przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizacja zawodowa” Joanna Danicka i Przemysław Pawlak, zgłoszeni przez CISTOR-SPS z Torunia i Kujawsko-Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych oraz
2* w obszarze „monitoring działań instytucji publicznych” Aneta Pierzchała-Tolak i Jan M. Grabowski, zgłoszeni przez Sieć Obywatelską Watchdog PolskaOgólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych.

Co trzeba zrobić, by wziąć udział w głosowaniu?

1. Pobrać kartę do głosowania w wyborach do komitetu monitorującego (poniżej);
2. Wypełnić dane organizacji która będzie głosować i podpisać kartę;
3. Zaznaczyć pary kandydatów, które popieramy w poszczególnych kategoriach (można głosować tylko na 1 parę w 1 kategorii);
4. Wypełniony skan formularza przesłać na adres e-mail: glosowanie.power@mpips.gov.pl.

Poniżej zamieszczamy kartę do głosowania w dwóch wersjach:

* z zaznaczonymi kandydaturami związanymi z województwem kujawsko-pomorskim (pobierz >>>);
* ze wszystkimi obszarami do głosowania i wszystkimi kandydaturami (pobierz >>>).

Zachęcamy do poparcia kandydatów z naszego regionu - głosowanie trwa do 01. grudnia 2014 roku!