Aktualności

2022-04-19 Narzędziownik wolontaryjny znowu dostępny

"Narzędziownik wolontaryjny" to nasza propozycja dla organizacji i osób organizujących lub koordynujących wolontariat w fundacjach, stowarzyszenia i instytucjach (np. urzędach, szkołach, ośrodkach pomocy, muzeach, bibliotekach). W tym roku ofertę na którą składa się jednodniowe szkolenie, kilkugodzinny staż oraz udział w certyfikacji, wzbogacamy o możliwość pozyskania bonu edukacyjnego.

S Z K O L E N I E
Pierwszym elementem narzędziownika jest szkolenie „Stwórz miejsce przyjazne wolontariuszom”. Podczas szkolenia krok po kroku omówione zostaną cztery najważniejsze obszary związane z wolontariatem – przygotowanie organizacji/instytucji do współpracy z wolontariuszami (w tym kwestie formalnoprawne), zarządzanie wolontariatem, promocja i informowanie o wolontariacie, ewaluacja i monitoring wolontariatu. Program szkolenia dostępny jest tutaj >>.

Szkolenie organizujemy w dwóch terminach:

 26 kwietnia br. (wtorek) we Włocławku w godz. 9.30-16.30 (Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu, Żabia 12a)

28 kwietnia br. (czwartek) w Grudziądzu w godz. 9.30-16.30 (Marina Grudziądz, Portowa 8)

Zapewniamy materiały dla uczestników (m.in. wzory dokumentów niezbędne we współpracy z wolontariuszami), poczęstunek w trakcie przerw na kawę oraz lunch. Rekrutacja odbywa się przez formularz w którym można wybrać termin szkolenia.

S T A Ż
Zainteresowanym zaproponujemy 15-godzinny staż, który pozwoli poznać tajniki pracy koordynatora wolontariatu, da szansę na wymianę doświadczeń z przedstawicielami innych organizacji/instytucji, pozwoli nawiązać kontakty z podmiotami z ciekawie i autorsko zorganizowanym wolontariatem, a także umożliwi zaplanowanie rozwoju wolontariatu w organizacji/instytucji macierzystej przy niewielkiej pomocy mentora. Staże realizowane będą od maja do sierpnia br. Złożą się na nie zdalne i stacjonarne spotkania, zadania wykonywane pod kierunkiem mentora, a także konkretne pomysły rozwoju i "poukładania" wolontariatu w organizacji/instytucji.

B O N    E D U K A C Y J N Y
Bony służą docenieniu najbardziej zaangażowanych i aktywnych wolontariuszy. W ramach bonu wolontariusze mogą sfinansować konkretne (jedno) przedsięwzięcie edukacyjne i/lub zakup pomocy dydaktycznych do wysokości 1 tys. zł – niezbędne w bieżącej pracy wolontaryjnej. Więcej informacji na temat bonów przekażemy podczas szkoleń.

C E R T Y F I K A C J A
Z kolei organizacjom i instytucjom z których rekrutować się będą uczestniczki i uczestnicy szkolenia zaproponowany zostanie udział w certyfikacji „Miejsce przyjazne wolontariuszom”. Dzięki uczestnictwu w tym przedsięwzięciu możliwe będzie sprawdzenie czy i w jakim stopniu wolontariat w organizacji/instytucji odbywa się zgodnie z dobrymi praktykami i zasadami formalnoprawnymi, a także pozwoli na podniesienie standardów organizacji wolontariatu, na promocję działalności i podzielenie się dobrymi rozwiązaniami. O tym kto w naszym województwie stworzył "miejsce przyjazne wolontariuszom" przeczytacie w tej informacji >>.


* * * * * * * *

Oferta „narzędziownika wolontaryjnego” jest bezpłatna dla uczestników.

Uwaga! Udział w szkoleniu nie oznacza obowiązku korzystania ze staży, bonów lub certyfikacji.

Aby skorzystać z "narzędziownika" należy zgłosić udział w szkoleniu na formularzu dostępnym tutaj >>.
Serdecznie zapraszamy!