Aktualności

2016-07-30 Najpierw wspólna samoocena, potem wspólne planowanie

Chyba tylko dzięki wakacjom udało nam się znaleźć w Federacji czas na wspólne spotkanie i porozmawianie o ocenie dotychczasowych działań Federacji, jak i planowanie tego co i jak chcemy wspólnie realizować w najbliższych latach. Spotkanie dla organizacji członkowskich oparte o "narzędzie samooceny" odbyło się 28 lipca br. i jest pierwszym krokiem do wypracowania "Planu stategicznego Federacji do 2020 roku".

W ubiegłym roku w Federacji wypracowaliśmy pomysł na samoocenę organizacji pozarządowej. Stosujemy go w naszych organizacjach, zachęcamy inne organizacje do wypróbowania u  siebie, jak i stosujemy w planowaniu działań Federacji. Samoocena to zaproszenie do rozmowy o organizacji. Do rozmowy przeprowadzonej wśród osób, które organizację współtworzą, bowiem samoocena opiera się na przekonaniu, że organizacja pozarządowa jest wspólnotą wszystkich osób w niej aktywnych. A proces samooceny ma wzmocnić i rozwinąć organizację oraz ludzi, którzy ją tworzą, ma pomóc budować wspólnotę, która będzie mogła o sobie powiedzieć, że jest wspólnotą skuteczną.

Samoocena to trzy wyraźnie wyodrębnione elementy: 1. spotkanie „stop-klatka”, czyli rozmowa dla której punktem wyjścia są trzy pytania: o jakiej organizacji marzę? co uważam za sukces organizacji? dlaczego jestem dumna/dumny, że współtworzę organizację?, 2. spotkania poświęcone zagadnieniom wskazanym w poszczególnych modułach samooceny (z zastosowaniem arkusza pytań, a dokładniej tych jego części, które zaangażowani w procedurę samooceny wybrali na zakończenie spotkania „stop-klatka”), 3. wykorzystanie wyników. Narzędzie samooceny zostało przygotowane przez zespół roboczy Federacji (przedstawicieli 6 organizacji członkowskich), którzy wypracowane rozwiązanie zastosowali w swoich organizacjach. Każda z tych organizacji ma inny charakter, różny „staż”, inną strukturę i wielkość. W każdej z nich wypracowane w Federacji podejście do samooceny sprawdziło się. Więcej informacji o samoocenie w zakładce "Narzędzie samooceny".

W siedzibie Stowarzyszenia "Tilia" na toruńskiej Barbarce spotkaliśmy się w gronie kilkunastu organizacji, by rozpocząć pracę nad naszym "Planem strategicznym do 2020 roku" (obecnie w Federacji obowiązuje plan do 2016 roku) i spotkanie to wykorzystało elementy spotkania "stop-klatki". Obok podsumowywania działań, oceny ich powodzenia i efektywności, był też czas na planowanie przyszłości i - jak to na spotkaniu Federacji - na integrację. Kolejne kroki w budowaniu "Planu" już jesienią.