Aktualności

2013-09-30 Najlepszy czas na wypowiedzi, krytykę i zgłaszanie pomysłów

W przyszłym roku za środki dla organizacji pozarządowych finansowana będzie rozbudowa boisk programu Orlik. Nie będzie na to dodatkowych środków, bo budżet planowany w województwie dla organizacji pozostanie na poziomie 2013 roku. Natomiast samorząd Torunia planuje współpracę z organizacjami, ale nie wie ile ma na nią pieniędzy.

Do takich wniosków można dojść czytając projekty programów współpracy z organizacjami pozarządowymi, jakie przygotował Urząd Marszałkowski i samorząd Torunia. Ale… projekty te są poddane właśnie pod konsultacje społeczne. Można jeszcze wiele w nich zmienić.
 

Przełom września i października tego roku to prawdziwy boom na konsultacje. W samym Toruniu powstaje obok programu współpracy, także strategia rozwiązywania problemów społecznych do 2020 roku oraz program działań na rzecz osób niepełnosprawnych. W tym samym czasie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej pyta o opinie do nowego rozwiązania w ubieganiu i rozliczaniu dotacji – pod konsultacje poddano bowiem kluczowy dla składania wniosków o dotacje wzór oferty i sprawozdania. Zgodnie z tym materiałem organizacje pozarządowe rozliczane będą za osiągnięcie rezultatów i za umiejętność udokumentowania uzyskania tych rezultatów, a nie przez zestawienie faktur.

Wszystkie powyższe konsultacje dostępne są przez federacyjny System Komunikacji i Konsultacji (www.federacja-ngo.pl/konsultacje), w którym wystarczy zalogować się pod pseudonimem, zgłosić uwagi do konsultowanych dokumentów, a Federacja zbierze i przekaże je do instytucji, które konsultacje ogłosiły.