Aktualności

2015-04-15 Nagroda Tischnera dla prezesa Fundacji Arkadia

Werdykt Jury Nagrody Znaku i Hestii im. ks. Józefa Tischnera za 2015 rok w kategorii inicjatyw duszpasterskich i społecznych współtworzących „polski  kształt dialogu Kościoła i świata” brzmi: Jan Młynarczyk, prezes zarządu Fundacji na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „ARKADIA”.

Prezes Arkadii został wyróżniony za pracę w Fundacji i jak napisało jury w uzasadnieniu: „Jest on pionierem i bardzo skutecznym promotorem działań, które służą usamodzielnieniu się osób niepełnosprawnych – czy to poprzez zatrudnienie wspomagane (tworzenie specjalnych miejsc pracy), czy tzw. mieszkalnictwo treningowe (aktywizujący pięciomiesięczny kurs samodzielnego życia w wynajętym mieszkaniu”.

Serdecznie gratulujemy!

Więcej informacji o wyróżnionym (tutaj >>>), strona internetowa Fundacji Arkadia (kliknij >>>), strona internetowa Nagrody im. ks. Józefa Tischnera (kliknij >>>).