Aktualności

2013-06-24 Nagroda dla Zenona Nienartowicza
fot. www.torun.pl

Tegoroczne nagrody Prezydenta Miasta Torunia zostały wręczone. Wśród 10 nagrodzonych w tym roku jest również Zenon Nienartowicz, założyciel i Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia „JESTEM”, organizacji członkowskiej Federacji. Zenon Nienartowicz otrzymał nagrodę w kategorii „przedsiębiorczość i ekonomia społeczna”.

Kandydaturę lidera Stowarzyszenia „Jestem” złożyła Federacja, wskazując na szerokie działania prowadzonej przez Zenona Nienartowicza organizacji. „Działalność Pana Zenona Nienartowicza pokazuje, że zaangażowanie na rzecz potrzebujących realizowane może być z wykorzystaniem różnych metod i działań, jak też, poprzez umiejętne odpowiadanie na potrzeby innych, przyczyniać się do rozwoju działalności typowej dla sektora ekonomii społecznej – osiągania społecznie ważnych celów różnymi metodami, w tym gospodarczymi przy otwartej i konstruktywnej współpracy z lokalnymi instytucjami i organizacjami oraz przy bezinteresowanej aktywności w partycypacji w politykach publicznych.” – napisaliśmy w uzasadnieniu wniosku o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Torunia.

Zenon Nienartowicz od 14 lat poświęca się terapii osób niepełnosprawnych i uzależnionych, będąc założycielem i liderem Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia „Jestem”. Organizacja obejmuje liczną grupę podopiecznych, która obecnie przekracza 320 osób niepełnosprawnych i uzależnionych.