Aktualności

2012-07-06 Nagroda dla Prezesa Stowarzyszenia Współpraca

Nagroda Prezydenta Miasta Torunia, której zadaniem jest wyróżnienie osób zaangażowanych na rzecz Torunia i jego mieszkańców została w tym roku przyznana Andrzejowi Warotowi, Prezesowi Toruńskiego Stowarzyszenia Współpraca, jednej z organizacji założycielskich Federacji.

Kolega Andrzej Warot otrzymał wyróżnienie w kategorii „troska o człowieka”, co podkreśla jego wieloletnie zaangażowanie na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnych psychicznie. Od kilkudziesięciu lat czynnie działa na rzecz rodzin i osób chorujących psychicznie i mających inne zaburzenia, pochodzących z rodzin biednych i patologicznych. Od 2007 roku prowadzi Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi i innymi niepełnosprawnościami oraz świetlicę socjo-psychoterapeutyczną.

Oprócz działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przez wiele lat aktywnie uczestniczył i nadal uczestniczy w różnych dziedzinach życia społeczno-kulturalnego. I tak np. w latach 70-tych współtworzył Klub Miłośników Muzyki Młodzieżowej, który później został przekształcony w Filię Federacji Jazzowej. Dodatkowo jest członkiem Towarzystwa Miłośników Torunia, członkiem Cechu Rzemiosł Różnych, członkiem Towarzystwa Bibliofilów im. Joachima Lelewela oraz Katolickiego Stowarzyszenia "Civitas Christiana", członkiem Zarządu i współzałożycielem Izby Przemysłowo-Handlowej, a także pełni funkcję ławnika w Sądzie Okręgowym Wydział Karny w Toruniu. Aktywnie zaangażował się w powstanie Kujawsko-Pomorskiej Federacji Organizacji Pozarządowych – organizacja, którą prowadzi jest członkiem-założycielem Federacji.

Galeria zdjęć z gali wręczenia Nagród Prezydenta Miasta Torunia dostępna jest tutaj.