Aktualności

2016-08-19 Modelowy pomysł wsparcia potrzebujących

Przygotowywany przez liczny zespół i konsultowany z organizacjami, instytucjami i mieszkańcami regionu model środowiskowego leczenia zaburzeń psychicznych został ukończony. Zachęcamy do lektury raportu z konsultacji modelu i przede wszystkim do zapoznania się z treścią modelu.

O procesie tworzenia modelu leczenia środowiskowego zaburzeń psychicznych, który wspólnie realizują RC-fundacja konsultingu i rehabilitacji (Toruń), Fundacja „Wiatrak” (Bydgoszcz) i Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych, pisaliśmy już wcześniej. Informowaliśmy także o serii spotkań konsultacyjnych w województwie podczas których projekt modelu był prezentowany i dyskutowany. Model jest rozwiązaniem wypracowanym przez zespół ponad 20 osób z różnymi doświadczeniami i pomysłami, które na co dzień stykają się z problemami zaburzeń psychicznych (lekarze, społecznicy, pracownicy pomocy społecznej, wolontariusze, osoby z zaburzeniami psychicznymi, członkowie rodzin osób chorujących). Model zakłada, że wsparcie dla osób z zaburzeniami jest najbardziej skuteczne i najbardziej potrzebne na poziomie powiatowym, blisko miejsca zamieszkania potrzebujących. Dlatego w pomoc osobom chorującym zaangażowane powinno być lokalne środowisko.

Na sześciu spotkaniach konsultacyjnych zrealizowanych przez Federację w pięciu miastach regionu (Brodnica, Bydgoszcz, Chełmno, Toruń, Włocławek) model został zaprezentowany i omówiony, a następnie przedyskutowany z uczestnikami. Równolegle trwały konsultacje przez serwis stacja-konsultacja.pl. Każdy z uczestników konsultacji mógł model ocenić, skrytykować, zaproponować rozwiązania i wpłynąć na jego ostateczny kształt. W konsultacjach wzięło udział 75 osób, które zgłosiły 67 uwag i propozycji. Nad postulatami uczestników pracował następnie zespół, który model przygotował. W efekcie konsultacji model został przeredagowany, w wielu kwestiach doprecyzowany, rozwinięty lub zmieniony. Teraz gotowa jest jego ostateczna wersja, którą zamieszczamy poniżej. Niebawem odbędzie się konkurs o środki PO WER, który umożliwi przetestowanie wypracowanego pomysłu w praktyce.

Raport z konsultacji projektu modelu środowiskowego leczenia zaburzeń psychicznych (plik .pdf) >>>
Raport z konsultacji projektu modelu środowiskowego (z załącznikami, archiwum .rar) >>>
Model środowiskowego leczenia zaburzeń psychicznych, sierpień 2016 (plik .pdf) >>>
Model środowiskowego leczenia zaburzeń psychicznych (z raportami z badań, archiwum .rar) >>>

Dziękujemy Wszystkim Uczestnikom konsultacji za poświęcony czas i liczne, ciekawe i bardzo potrzebne uwagi i propozycje do modelu!

Model został przygotowany w ramach projektu „Nowe rozwiązania na rzecz wsparcia osób z zaburzeniami i  chorobami psychicznymi”, finansowanego ze środków Unii Europejskiej w  ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Działanie 4.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój). Projekt zrealizowały trzy organizacje pozarządowe: RC-fundacja konsultingu i rehabilitacji (Toruń), Fundacja „Wiatrak” (Bydgoszcz) i Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych (Toruń).