Aktualności

2015-07-13 Ministerstwa i organizacje planują współpracę

W marcu br. powstały zespoły robocze przy czterech ministerstwach. W ich składzie znalazła się liczna reprezentacja organizacji z województwa kujawsko-pomorskiego. Zadaniem dla zespołów było przygotowanie założeń programów współpracy poszczególnych ministerstw z organizacjami pozarządowymi. Teraz, pierwsze z nich – Ministerstwo Sprawiedliwości – ogłasza projekt programu i zaprasza do jego konsultowania.

Programy współpracy ministerstw z organizacjami pozarządowymi są ciągle rzadkością (program taki ma tylko Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej). Obecnie, w czterech resortach trwają przygotowania do ich utworzenia – dzieje się tak za sprawą Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, która wspólnie z Ministerstwem Gospodarki, Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwem Sportu i Turystyki oraz Ministerstwem Sprawiedliwości powołała zespoły robocze i postawiła przed nimi zadanie: wypracowanie założeń do programu współpracy. W każdym zespole pracuje 6 przedstawicieli NGO i 6 urzędników (o powoływaniu zespołów pisaliśmy tutaj >>>).

Jako pierwsze projekt programu współpracy ogłosiło Ministerstwo Sprawiedliwości. Obok projektu dokumentu (dostępnego do konsultacji w systemie stacja-konsultacja.pl), powstała także wizualizacja programu, która streszcza jego najważniejsze elementy oraz zestaw dodatkowy zestaw kilku pytań do treści programu (kliknij tutaj >>>).

Uwagi do projektu programu można zgłaszać do 17 sierpnia br.