Aktualności

2024-03-25 Miejsca przyjazne wolontariuszom - kolejne wyróżnienia w regionie
Podczas spotkania kujawsko-pomorskich organizacji pozarządowych w Toruniu wręczyliśmy wyróżnienia "Miejsce przyjazne wolontariuszom". W regionie jest już 15 organizacji i instytucji, które posiadają ten tytuł. Wyróżnienie przyznawane jest od 2020 roku – proces certyfikacji prowadzi Federacja, a na podstawie wydanej przez Federację rekomendacji certyfikaty przyznaje Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO).

Certyfikacja „Miejsce przyjazne wolontariuszom” jest procesem, który umożliwia organizatorom wolontariatu (czyli stowarzyszeniem, fundacjom i instytucjom) m.in. sprawdzenie, w jakim stopniu zarządzają wolontariatem zgodnie z dobrymi praktykami i zasadami formalnoprawnymi, podniesienie standardów organizacji wolontariatu, promocję własnej działalności i podzielenie się dobrymi rozwiązaniami.

Podczas spotkania kujawsko-pomorskich organizacji pozarządowych, 15 marca br. w Toruniu, opowiadaliśmy o zasadach certyfikatu oraz ogłosiliśmy wyróżnionych, którzy przeszli proces certyfikacji w ostatnich miesiącach ubiegłego roku:
Dla części organizacji, które już od kilku lat posiadają wyróżnienia, przygotowane zostały – po weryfikacji utrzymania spełniania standardów przyjętych dla podmiotów wyróżnianych certyfikatem – prolongaty tytułu. Podczas toruńskiego spotkania NGO prolongaty wręczyliśmy organizacjom: Fundacja Brama Epok (Brodnica), Fundacja Court Watch Polska (Toruń) i Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych SUBICERE (Radziejów).

W naszym regionie wyróżnieniem mogą poszczycić się także: Caritas Diecezji Bydgoskiej (Bydgoszcz), CISTOR Stowarzyszenie Partnerstwo Społeczne (Toruń), Fundacja Światło (Toruń), Instytut Dyskursu i Dialogu (Toruń), Kujawsko-Pomorski Związek Lekkiej Atletyki (Bydgoszcz), Miejski Zespół Szkół w Radziejowie, Rypińskie Stowarzyszenie Inicjatywa (Rypin)Stowarzyszenie „Widzących Więcej” (Mogilno) i Zespół Szkół - Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie.
Wyróżnione organizacje i instytucje cechuje profesjonalna działalność w zakresie współpracy z wolontariuszami, zgodna z założeniami Programu Korpus Solidarności, stanowiące jednocześnie wzór dla innych podmiotów. 

 

 O spotkaniu kujawsko-pomorskich NGO, podczas którego wręczyliśmy wyróżnienia, przygotowaliśmy relację filmową: