Aktualności

2022-06-02 Medal Prezydenta RP dla wiceprezes zarządu Federacji
Photo by Kancelaria Prezydenta RP (www.kprp.pl)

Wiceprezes zarządu Federacji Elżbieta Wysocka otrzymała Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości "POLONIA REDIVIVA" przyznany przez Prezydenta RP.

Okazją do uroczystości w Pałacu Prezydenckim była uroczystość z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego - Medal Sstulecia Odzyskanej Niepodległości jest odznaczeniem państwowym przyznawanym osobom zasłużonym w działalności lokalnej oraz na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce. Elżbieta Wysocka działa na rzecz lokalnej społeczności i na rzecz organizacji pozarządowych nie tylko w prowadzonym przez nią Stowarzyszeniu Rozwoju Solca Kujawskiego i w Federacji, ale także drugą kadencję jako radna powiatu bydgoskiego. W Federacji Elżbieta Wysocka uczestniczy w pracach zarządu od 2016 roku, angażując się szczególnie w działania na rzecz udziału organizacji pozarządowych w procesach stanowienia prawa oraz na rzecz wspólpracy ponadnarodowej organizacji pozarządowych.

Serdecznie gratulujemy!