Aktualności

2021-09-03 Mamy i przyznamy - mini-granty i bony
Przypominamy o naszej propozycji dla wolontariuszy - do 13 września br. prowadzimy nabór zgłoszeń od wolontariuszy zainteresowanych otrzymaniem mini-grantów na przeprowadzenie inicjatyw lokalnych oraz bonów edukacyjnych na rozwój kompetencji wolontariuszy. Przyznamy co najmniej 10 grantów i co najmniej 8 bonów.

Do naszych działań dla wolontariuszy dodaliśmy dwa zupełnie nowe przedsięwzięcia, które organizujemy w formie konkursów. Jednym są mini-granty, którymi dofinansujemy autorskie pomysły wolontariuszy polegające na przeprowadzeniu inicjatyw na rzecz lokalnych społeczności. Drugim są bony edukacyjne, które służą sfinansowaniu przedsięwzięcia edukacyjnego dla wolontariusza. Uczestnikami konkursów mogą być wolontariuszki i wolontariusze działający indywidualnie lub zespołowo. A każdy mini-grant i bon mają wartość do 1 tys. zł.

W każdym konkursie konieczne jest złożenie zgłoszenia (wniosku) z uzasadnieniem i opisem pomysłu. Wnioski są bardzo proste, a dla wszystkich którzy mieliby z nimi trudności oferujemy pomoc w ich wypełnieniu (wystarczy do nas napisać: granty@federacja-ngo.pl lub zadzwonić: 56 652 23 56, aby uzyskać wyjaśnienia lub umówić się na konsultację).

Konkurs organizujemy we współpracy z Biurem Programu Korpus Solidarności Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Warszawie.
Uwaga! Uczestnicy konkursu, oprócz złożenia aplikacji, muszą także posiadać aktywne konto w Systemie Obsługi Wolontariatu (SOW). Założenie konta jest proste i będzie także przydatne przy korzystaniu z innych elementów naszej oferty dla wolontariuszy.

Rozstrzygnięcia konkursu dokona 7-osobowa Komisja Grantowa, którą powołaliśmy w Federacji. Wyniki ogłosimy do 19 września br., a już od 20 września można planować działania, które zostaną sfinansowane z grantu lub z bonu. Szczegóły konkursu, a także zasady oceny aplikacji i późniejszego rozliczenia mini-grantów i bonów opisaliśmy w regulaminach, które zamieszczamy poniżej.

Serdecznie zapraszamy do udziału!


I. Konkurs "Mini-granty na inicjatywy wolontariackie Korpusu Solidarności"
Regulamin konkursu wraz ze wzorem umowy grantowej (wersja .pdf) >>
Formularz zgłoszenia (wersja .pdf) >>
Formularz zgłoszenia (wersja .docx edytowalna) >>

II. Konkurs "Bony edukacyjne dla wolontariuszy Korpusu Solidarności"
Regulamin konkursu wraz ze wzorem umowy na realizację bonu edukacyjnego (wersja .pdf) >>
Formularz zgłoszenia (wersja .pdf) >>

Formularz zgłoszenia (wersja .docx edytowalna) >>