Aktualności

2015-11-20 Mam to w BIPie

Problem: na stronach internetowych instytucji publicznych (BIP) umieszczane są ważne dokumenty w postaci nieprzeszukiwalnych skanów, co uniemożliwia dostęp do tych informacji osobom niewidomym oraz utrudnia kontrolę społeczną tych instytucji. Odpowiedź: koalicja organizacji pozarządowych rozpoczyna właśnie akcję społeczną „Mam to w BIPie!”, która ma zwrócić uwagę na tej problem i doprowadzić do zmiany podejścia w instytucjach publicznych do stron www i jakości oraz formy zamieszczanych na nich treści.

Celem akcji jest monitoring i rzecznictwo udostępniania w Biuletynach Informacji Publicznej dokumentów w formatach dostępnych także dla osób niewidzących. W skład konsorcjum organizacji wchodzą Fundacją Court Watch Polska (lider przedsięwzięcia), Fundacja Stańczyka, Fundacja Stabilo, Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych i Pomorska Fundacja Rozwoju, Kultury i Sztuki.

Celem akcji jest monitoring i rzecznictwo udostępniania w Biuletynach Informacji Publicznej dokumentów w formatach dostępnych także dla osób niewidzących. W pierwszym etapie działań, który swoją inaugurację ma dziś, 20 listopada 2015 roku, uruchomiona została strona internetowa, dzięki której każda osoba może pomóc sprawdzając BIP wybranej gminy i przekazując nam informacje na temat dostępności umieszczonych w nim dokumentów.
 

 


Film promujący akcję "Mam to w BIPie!" można obejrzeć tutaj:

Gminy mają obowiązek zamieszczać na BIPach szereg dokumentów (m.in. uchwały, budżet, program współpracy z organizacjami pozarządowymi, oświadczenia majątkowe). Z naszych obserwacji wynika, że część gmin publikuje dokumenty w sposób ograniczający możliwość ich odczytu i  przetwarzania, np. w formie skanów, zamiast publikować je w formatach otwartych. Publikacja dokumentów w formatach ograniczających dostęp jest szczególnie uciążliwa dla osób niedowidzących i niewidomych. Taka sytuacja przedstawia również problem dla dziennikarzy oraz organizacji strażniczych (typu watchdog) – niemożliwe jest bowiem m.in. zaznaczenie tekstu i  skopiowanie go, co skrajnie utrudnia pracę z dokumentami, przygotowywanie zestawień itp.

W ramach akcji sprawdzimy, czy określone dokumenty są udostępnione na BIPie i w jakim formacie. Projekt będzie prowadzony za pomocą innowacyjnej metody crowdsourcingu – czyli zaangażowaniu wielu wolontariuszy pracujących niezależnie i zdalnie. Każda osoba może pomóc – poświęcając zaledwie kilka minut – sprawdzając wybraną gminę za pomocą strony internetowej www.mamtowbipie.pl.

Co dobrego wyniknie jeszcze z działań akcji?
* edukacja: nowi internauci dowiedzą się o istnieniu i celach funkcjonowania BIPów
* aktywizacja: narzędzie umożliwi każdemu monitorowanie BIPu jego własnej (bądź dowolnej innej) gminy. Szczególnie podkreślamy tu znaczenie możliwości monitorowania BIPu własnej gminy – monitoring pozwoli każdemu zaangażować się w podnoszenie jakości usług publicznych w  miejscu w którym mieszka.
* sieciowanie: szereg organizacji prowadzących działania strażnicze na poziomie lokalnym otrzyma narzędzie pozwalające prowadzić systematyczny monitoring zagadnienia niniejszego projektu.

W etapie drugim przewidujemy działania rzecznicze mające na celu zmianę praktyki w opisanym obszarze.

Akcja prowadzona jest pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich.