Aktualności

2014-11-24 Lokalny pomysł na rozwój wolontariatu w Solcu Kujawskim

W Solcu Kujawskim rozpoczęła się praca nad pomysłem na rozwój wolontariatu. Zainteresowanych tym wyzwaniem jest bardzo duża grupa – i osób fizycznych, i organizacji, a także lokalnych instytucji. Reprezentanci wszystkich środowisk utworzyli zespół roboczy i właśnie ruszyli do wspólnej pracy.

Dyskusja nad rozwojem wolontariatu została zorganizowana przez trzy soleckie NGO i Federację przy wsparciu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Solcu Kujawskim. Zaczęło się od przeprowadzonego między czerwcem a wrześniem badania dot. wolontariatu w lokalnej społeczności. Pytano wolontariuszy – o ich motywacje do działania, źródła satysfakcji, obszary aktywności, jak też trudności w pracy wolontarystycznej. Pytano potencjalnych wolontariuszy – dlaczego interesują się wolontariatem, ile czasu są w stanie poświęcić na aktywność wolontariacką, jakie działania chcą realizować. Pytano organizacje i instytucje korzystające z wolontariatu – co sprawia im trudności w rozwoju wolontariatu, jakich wolontariuszy poszukują, co wynika z angażowania wolontariuszy. Pytano korzystających z pomocy społecznej – jak wyobrażają sobie kontakt z wolontariuszami, jaką widzą dla nich rolę. W badaniu wzięło udział ponad 350 osób.

O wynikach badania można przeczytać tutaj (prezentacja ze spotkania w Solcu, 19 listopada br.) >>>
 

Badania podsumowane zostały spotkaniem „Co dalej z wolontariatem w Solcu Kujawskim?” dla wszystkich zainteresowanych, w drugiej połowie listopada br. Przyszło ponad 40 osób. Spotkanie służyło nie tylko prezentacji wyników badania, ale także wyłonieniu zespołu, który biorąc pod uwagę wyniki (oczekiwania, potrzeby, pomysły), wypracuje sposób na rozwój wolontariatu, a potem podda go pod krytykę społeczności.

Wybrana na spotkaniu grupa to blisko 20 osób – wśród nich młodzież soleckich szkół, liderzy organizacji pozarządowych, pracownicy miejskich instytucji, seniorzy. Wyzwaniem dla zespołu jest stworzenie pomysłu, który uwzględni oczekiwania i potrzeby mieszkańców, którzy są aktywnymi wolontariuszami, bądź też chcą podjąć się wolontariatu, jak też organizacji pozarządowych i instytucji korzystających z wolontariatu oraz rodzin i osób, które korzystają z pomocy wolontariuszy.

Pomysł ma być gotowy do końca stycznia 2015 roku.