Aktualności

2010-09-07 Lokale dla organizacji (list do Prezydenta Torunia)

W związku z możliwością udostępnienia przez Miasto Toruń części budynku przy zbiegu ulic Jęczmiennej i Sukienniczej na siedziby organizacji pozarządowych, Federacja wystosowała list do Prezydenta Miasta z pytaniem o procedurę przyznawania tych lokali. Nasze pytanie wyniknęło z bardzo niejasnego opisu tej procedury, jaki pojawił się w lokalnych mediach (artykuł w toruńskiej Gazecie Wyborczej ‘Pozarządówki pójdą do dawnej odzieżówki’).

Zaproponowaliśmy jednocześnie, aby korzystający z lokali zostali wyłonieni w drodze konkursu ofert, w którym weryfikowane będą również najbliższe plany organizacji (w tym plany w zakresie wykorzystania lokalu). Wiemy bowiem, że inicjatywa przekazania organizacjom powierzchni biurowych jest bardzo cenna i potrzebna środowisku, ale tym bardziej wykorzystanie tego zaplecza musi być świadome i budować nową jakość w relacjach samorządu z organizacjami. Jeżeli organizacje pokażą, że potrafią wykorzystać przekazane im zasoby, tym bardziej zasadne będzie przekazanie im kolejnych lokali.
Dodatkowo proponowaliśmy aby w składzie komisji konkursowych uwzględnieni zostali przedstawicieli III sektora z Torunia.

O sprawie szeroko pisze portal orbi Toruń (Dialog? Na razie cicho) oraz Gazeta Wyborcza (Pozarządówki dopytują się o kamienicę po toruńskiej "odzieżówce").

 

 

Poniżej publikujemy pełną treść listu Federacji do Prezydenta Miasta:

"Szanowny Panie Prezydencie,

kwestia dostępności lokali znajdujących się w dyspozycji Gminy Miasta Toruń dla organizacji pozarządowych od wielu już lat powraca w dyskusji społecznej oraz budzi liczne i uzasadnione emocje. Organizacje cechuje słaba kondycja finansowa, a możliwości Gminy w zakresie udostępniania lokali są również mocno ograniczone. Opisana w artykule „Gazety Wyborczej” („Pozarządówki pójdą do dawnej odzieżówki”, 21.08. 2010 roku), Pana inicjatywa przeznaczenia budynku przy zbiegu ulic Jęczmiennej i Sukienniczej na siedziby organizacji, jest więc cennym i niezwykle potrzebnym dla III sektora w naszym mieście działaniem.

Nasze poważne wątpliwości budzi jednak, cytowana w artykule, wypowiedź przedstawiciela Urzędu Miasta, sugerująca, że decyzja o tym, jakie podmioty pozarządowe korzystać będą z ww. lokali zostanie podjęta bezpośrednio przez Pana. Zwracamy się więc do Pana z prośbą o informację na bazie jakich procedur zostaną udostępnione powyższe lokale.

Proponujemy, aby korzystający z lokali zostali wyłonieni w drodze konkursu ofert, w którym weryfikowane będą również najbliższe plany organizacji (w tym plany w zakresie wykorzystania lokalu), a nie wyłącznie fakt pozostawania w rejestrze organizacji pozarządowych. Dlatego prosimy również o informację, czy możliwe jest uwzględnienie udziału przedstawicieli III sektora w komisjach konkursowych (zarówno w formie konkursu zaproponowanego powyżej, jak i w  innej zastosowanej przez Urząd Miasta). Naszym zdaniem taka reprezentacja może istotnie pomóc w wyborze ofert, które pozwolą jak najlepiej wykorzystać przekazane w użytkowanie organizacji pozarządowych lokale. Deklarujemy naszą współpracę i zaangażowanie w tej sprawie."