Aktualności

2010-10-29 List otwarty do Komitetu Czas Gospodarzy
Photo by jayofboy

Federacja stanowczo zaprotestowała przeciwko promowanemu przez jeden z toruńskich komitetów wyborczych pomysłowi wyłonienia w konkursie „organizacji-rzecznika środowiska pozarządowego”.

W toruńskiej samorządowej kampanii wyborczej pojawił się wątek dotyczący współpracy organizacji pozarządowych i samorządu. Jeden z komitetów wyborczych – Czas Gospodarzy – zaproponował „wyłonienie w drodze konkursu, jednego podmiotu spośród organizacji pozarządowych, który poza urzędowym gabinetem będzie skutecznie wspierał gminę Toruń, jak i działające na terenie miasta wszelkie organizacje trzeciego sektora i dbał o wspieranie i promowanie ich działań”.

Zarząd Federacji skierował w tej sprawie List otwarty do Komitetu „Czas Gospodarzy” domagając się oficjalnego wycofania z tego pomysłu, jako szkodliwego dla dotychczasowej współpracy samorządu i organizacji i  łamiącego zasadę partnerstwa.

Poniżej publikujemy treść Listu otwartego:

List otwarty
do Komitetu Wyborczego Wyborców Michała Zaleskiego Czas Gospodarzy

Szanowni Państwo,

w związku z propozycją Komitetu Wyborczego Wyborców Michała Zaleskiego Czas Gospodarzy dotyczącą wyłonienia spośród organizacji pozarządowych jednego podmiotu, który będzie rzecznikiem organizacji wobec Urzędu Miasta, Zarząd Federacji apeluje do Komitetu o oficjalne wycofanie tego pomysłu.
Sektor pozarządowy jest z definicji niezależny od administracji. Sam się organizuje, sam rozwija, a jednocześnie stawia na współpracę i  partnerstwo z sektorem publicznym i sektorem biznesu. Pomysł wyłonienia jednej organizacji, która miałaby reprezentować ogół podmiotów pozarządowych jest sprzeczny z zasadą partnerstwa. Zakłada bowiem wyłonienie reprezentanta sektora pozarządowego w konkursie, czyli w oparciu o kryteria ustanawiane przez organizatora konkursu! Sytuacja ta jest niedopuszczalna. Podobnie bowiem organizacje pozarządowe nie wybierają w organizowanym przez siebie konkursie przedstawiciela samorządu, z którym chciałyby współpracować i uznawać go za reprezentanta samorządu (np. z grona radnych lub pracowników lokalnej administracji). Nie do pomyślenia jest również sytuacja, w której samorząd w konkursie wyłoniłby konkretnego przedsiębiorcę, którego zadaniem byłoby reprezentowanie całego środowiska biznesu (II sektora).

Propozycja „Czasu Gospodarzy” to oficjalne odrzucenie dotychczasowych, mozolnie i nie bez problemów kształtowanych form współpracy toruńskich organizacji z samorządem. Pomysł Komitetu sprzeczny jest z zasadami współpracy organizacji i  samorządu opisanymi w „Wieloletnim Programie Współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi”. Pomija przeprowadzone 4 października br. wybory do Toruńskiej Rady Powiatowej Działalności Pożytku Publicznego, w której spotykać się będą przedstawiciele organizacji pozarządowych (wyłonieni przez te organizacje w głosowaniu) oraz przedstawiciele toruńskiego samorządu. Rada ta ma szansę stać się forum kontaktu i współdziałania (w odróżnieniu od dotychczasowych prób współpracy, jak Rada TROP). Współpraca międzysektorowa możliwa jest bowiem wyłącznie w ramach szerszego gremium osób i podmiotów, a  nie poprzez „rzeczników sektorów”.

Współpraca ta jest bardzo trudna i żadna ze Stron nie uważa jej za funkcjonującą w sposób idealny. Jednak rozwiązania nieprzemyślane, tworzone dla doraźnych potrzeb kampanii wyborczej mogą zrujnować dotychczas wypracowane rozwiązania i skłócić środowiska. Dlatego też apelujemy o oficjalne wycofanie pomysłu.

Za Zarząd Federacji,

Prezes Zarządu Federacji
Jan M. Grabowski

Wiceprezes Zarządu Federacji
Łukasz Broniszewski